Mikrobiologiske analyser og proceskontrol - Fjernelse af uønskede mikroorganismer

Helle Stendahl Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 21.

Udvikling af svamp på agarplade

Mikrobiologiske analyser og proceskontrol - Fjernelse af uønskede mikroorganismer

Har du den rette desinfektionsstrategi – fungerer den optimalt?

Problemer med uønsket vækst af mikroorganismer skyldes ofte, at den rengørings- eller desinfektionsstrategi, du benytter, ikke er effektiv nok. Med Teknologisk Instituts analytiske tilgang kan du få klarlagt, hvor effektiv din desinfektionsstrategi reelt er.

 

Mikroorganismer skaber driftsproblemer og produktionstab

Mikroorganismer har en fascinerende, men udfordrende evne til at sætte sig fast på overflader og danne såkaldte biofilm, dvs. sejlivede klumper af mikroorganismer og extracellulært slim. Biofilm kan forårsage tilstopning af udstyr og gøre det svært eller umuligt at overholde gældende hygiejnekrav. Når svampe og bakterier først har dannet biofilm og sporer, bliver de ekstremt modstandsdygtige over for gængse desinfektionsmidler - i mange tilfælde op til 1000 gange så tolerante.

 

Er det for sent at gøre noget?

Forebyggelse er uhyre vigtig for at undgå driftsproblemer og produktionstab. Men hvis problemet ER opstået, kan en tidlig indsats heldigvis i mange tilfælde fjerne biofilmen og dermed problemet. Du kan fx sætte ind med en effektiv desinfektionsstrategi.

 

Få bugt med de uønskede mikroorganismer

Lad Teknologisk Institut afklare de mulige årsager til mikrobiologiske problemer. Baseret på tests og analyser opstiller vi løsningsforslag, så du kan slippe af med mikroorganismerne i produktionssystemer og teknisk udstyr.

Teknologisk Institut foreslår en tretrinsløsning:

Trin 1
Først skal det udredes, hvilken fjende du står overfor. Dvs. vi identificerer, hvad det er for konkrete mikroorganismer der skaber problemerne, og om de forekommer som biofilm.

Trin 2
Herefter hjælper vi med at udvælge potente biocider, der med sikkerhed har effekt på den givne biofilm, så mikroorganismerne udslettes.

Trin 3
Endelig rådgiver vi om, hvordan du undgår fremtidige problemer med mikroorganismer og biofilm.

 

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Uanset hvilken mikrobiologisk problemstilling du står overfor, kan du tage Teknologisk Institut med på råd. Teknologisk institut råder over avanceret udstyr og knowhow til identifikation af mikroorganismer og simulering af biofilmdannelse:

  • Hurtig og fuldt fortrolig on-site hjælp til fjernelse af uønskede mikroorganismer
  • Over 25 års erfaring med identificering, karakterisering og fjernelse af biofilm i tekniske systemer
  • Indgående ekspertise i prøvetagning – ikke hvor det er nemt, men hvor det er slemt ...
  • MALDI-TOF Biotyper Workflow til hurtig artsbestemmelse af kolonier på agarplader
  • Karakterisering af eventuel biofilmforekomst ved hjælp af mikroskopi
  • Molekylærbiologiske metoder til identificering og kvantificering af mikroorganismer (PCR, NGS-sekventering, FISH).

 

Videodokumentation af effektiv decinfektionsstrategi: Som supplement til den øvrige dokumentation tilbyder vi udarbejdelse af videodokumentation af et produkts eller en strategis efffektivitet. Her er det håndsprit, der effektivt dræber colibakterier.