MIMS-teknologi

Sabine  Lindholst

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 35.

MIMS-teknologi

Membran Inlet Massespektrometri (MIMS) er en online analyseteknik baseret på massespektrometrisk detektion af kemiske forbindelser. Metoden er meget følsom og selektiv samtidig med, at robustheden og den lave responstid gør den velegnet til mobil anvendelse on-site.

Det er muligt at måle på komplekse blandinger både i gas- og væskefase, herunder en lang række forbindelser, så som fenoler, klorerede forbindelser, små organiske syrer, alkoholer og mange andre.

Anvendelse af MIMS i praksis
Teknologisk Institut har en mangeårig erfaring med at måle med MIMS i en lang række forskellige situationer og på en lang række kemiske forbindelser. Som eksempler kan nævnes:

Forurenede jordarealer - Måling af relevante forureningskomponenter i poreluftsprøver on-site. Kortlægning af forurening kan dermed gennemføres på en dag, hvilket sparer tid og penge sammenlignet med konventionelle laboratorieanalysemetoder.

Bioproduktion, fermenteringer, bioomdannelser – MIMS er et stærkt værktøj til online monitorering af biotekniske processer. Det er muligt at følge produktdannelsen direkte i fermenteringsvæsken. Herunder både ønskede og uønskede produkter samt væskens indhold af gasser. MIMS er et godt værktøj til procesovervågning og processtyring.

Lugt – biologisk luftrensning. MIMS kan anvendes som en objektiv ”næse”. Det er muligt at følge og kvantificere luftfiltres rensningseffektivitet for de forskellige lugtstoffer for eksempel i landbruget.

Biogas – Det er muligt at måle direkte på biogas og kvantificere indholdet af de forskellige komponenter. MIMS anvendes tillige til at overvåge produktionen.

Svømmehaller – MIMS anvendes til detektion af uønskede klorerede og bromerede forbindelser i svømmevandet og overvågning af rensefiltrenes effektivitet.

Overvågning af drikkevand Online monitorering af metoxytertbutylæter (MTBE)-indhold i drikkevand.

 MIMS1

MIMS som ”næse” i en svinestald.

MIMS2

I laboratoriet anvendes MIMS til analyse og vi klargør også instrumenterne til næste feltarbejde.

MIMS3

MIMS anvendes til at måle lugtemissionen fra gylleudspredning på marker.