Mindre madspild gennem processtyring

Anette Granly Koch

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 39.

madspild

Mindre madspild gennem processtyring

En ny undersøgelse foretaget for Miljøstyrelsen viser, at der i Danmark smides ca. 815.000 tons mad ud årligt. Med et samlet årligt madspild på 385.000 tons står fødevareindustrien for 47 pct. af Danmarks samlede madspild efterfulgt af de danske forbrugere med 287.000 tons (Miljøstyrelsen, 2021).

Optimering af fødevarernes holdbarhed kan være en af løsningerne til at reducere madspildet i produktions- og forbrugerleddet. Der er flere måder, hvorpå holdbarheden kan optimeres; en af dem er at kortlægge, hvilke bakterier der begrænser holdbarheden af produkterne efterfulgt af en målrettet indsats for at fjerne disse bakterier fra produktionsmiljøet fx med specialiseret rengøring.


Identifikation af bakterier
DNA-sekventering til identifikation af bakterier i produkter og produktionsmiljøer er intet mindre end genialt. Alle bakterier kan identificeres på én gang med en enkelt prøve, og det tager kun nogle timer. Det lyder jo nemt, men der ligger en udfordring gemt i prøvehåndtering og databehandling.

I det igangværende projekt ”DNAPROKON” arbejder vi sammen med Københavns Universitet på løsninger, der gør det muligt at anvende DNA-sekventering som rutineanalyser ude i fødevareindustrien – og uden at man behøver at være indehaver af en ph.d. i hverken genetik eller bioinformatik eller have adgang til et specialiseret laboratorie.

Projektarbejdet har været i gang i ca. 1½ år, og trods corona-benspænd har vi optimeret prøvehåndteringen. Vi er også godt i gang med at udvikle et brugervenligt software, der gør behandlingen og fortolkningen af data simpel. Der arbejdes målrettet med at få udviklet en måde, hvorpå der kan kvantificeres med DNA-sekventering, og når den er på plads, vil fødevareproducenterne have stor gavn af at implementere DNA-sekventering. 

 

Er du interesseret i at høre mere om sekventering og dens muligheder – så tag meget gerne kontakt til os for en uforpligtende samtale.

 

Udviklingsarbejdet er finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljøministeriet & Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Reference:
Miljøstyrelsen (2021). Madaffald fra primærproduktion samt forarbejdnings- og fremstillingssektoren 2018.