"Nu kan vi klare os i konkurrencen"

Claus  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 37 74.

"Nu kan vi klare os i konkurrencen"

Læs hele casen som pdf"Det er ikke en seng, men en løsning, vi skal levere. Når vi udvikler, gør vi det altid sammen med Teknologisk Institut."  fortæller Jens Bay fra K.R. Hospitalsudstyr. K.R. Hospitalsudstyr har i dag fortsat samarbejdet med Teknologisk Institut omkring udviklingen af ”fremtidens sygehusseng”.

Jens Bay er Adm. Direktør hos K.R. Hospitalsudstyr, og fortæller begejstret omkring samarbejdet med Teknologisk Institut. Han anbefaler alle danske produktionsvirksomheder at lade Teknologisk Institut efterse deres produktionstilrettelæggelse. Samarbejdet har betydet, at gennemløbstiden er reduceret med 90% af hvad den var tidligere, mens produktiviteten er fordoblet.

FAKTABOKS

                                                          Før                      Nu

Gennemløbstid:                               4-8 uger              4-5 dage

Leveringssikkerhed:                        30-50 %              95 %

Seriestørrelse:                                30–50                  12-20

Vare i arbejde:                                 4 mio. kr.             3,5 mio. kr.

Omsætning                                      34 mio. kr.          40-47 mio. kr.

Ovenstående tal viser forskellen hhv. før og efter projektsamarbejdet med Teknologisk Institut.
Jens Bay understreger at tallene i skemaet ikke er overdrevne.


KAMPEN OM AT BLIVE I DANMARK
K.R. Hospitalsudstyr ligger i Hadsten og er førende producent af pleje- og hospitalssenge i Danmark. Strategien er ikke til at tage fejl af: "Vi vil både udvikle og producere i Danmark”. Dette betød imidlertid, at virksomheden tilbage i 2008, blev tvunget ud i en effektiviseringsproces, hvis strategien fortsat skulle fastholdes og konkurrenceevnen opretholdes. ”Vi var nødt til at lave en total effektiviseringsproces, hvor hele produktionen skulle gennemgås. Vi mente selv, at vi gjorde tingene rigtigt. Alle løb stærkt, og alle gjorde en stor indsats. Vi var derfor heller ikke klar over, at spildtiden var så voldsom, som den faktisk viste sig at være”, fortæller Jens Bay.

TEKNOLOGISK INSTITUT BLEV KONTAKTET
Virksomheden kontaktede Teknologisk Institut, der garanterede produktionen uden tvivl kunne effektiviseres med mindst 20%. ”I første omgang var vi skeptiske og troede ikke på, at der kunne hentes så meget ved at analysere og omstrukturere produktionen. Væksthus Midtjylland valgte at støtte samarbejdet med Teknologisk Institut. Opgaven virkede derfor overkommelig og samarbejdet blev indledt – det har vi aldrig fortrudt”, fortæller Jens Bay.  

”HAN LIGNEDE SMEDEN PÅ VÆRKSTEDET”
”Der kom to dygtige folk: Jess Vorre og Arne Kolze fra Teknologisk Institut. Det var en rigtig god blanding af to kompetencer, hvor Jess Vorre er teoretikeren og Arne Kolze er manden, der "agerer smeden” ude på værkstedet. Han taler deres sprog og kender deres arbejde indefra. Denne kombination medførte, at der hurtigt blev skabt respekt omkring deres arbejde”, fortæller Jens Bay.

Efter at have analyseret de nuværende arbejdsgange i produktionen, opstillede Jess Vorre og Arne Kolze et forsøg i den ene monteringslinje. Flere arbejdsgange blev ændret, og pludselig viste det sig, at samme antal medarbejdere nærmest fordoblede den vante dagsproduktion fra 9 til 16 samlede sygehussenge - uden at løbe stærkere. ”Det var nok til at overbevise alle medarbejderne om mulighederne i et samarbejde, og hele produktionen blev efterfølgende analyseret og optimeret over ca. 18 mdr.”, fortæller Jens Bay.

OMLÆGNING AF PRODUKTIONSPRINCIPPER
Konsulenterne fra Teknologisk Institut gennemgik minutiøst hele produktionsapparatet hos K.R. Hospitalsudstyr. Spildtid og flaskehale blev identificeret i de enkelte processer. Dette førte til en grundlæggende omlægning af virksomhedens produktionsprincipper. I stedet for store serieproduktioner blev der implementeret Kit-produktion.

Det havde ikke tidligere været muligt, da høje omstillingstider ved svejserobotten og maleranlægget bremsede de øvrige aktiviteter. Frank Rasmussen, der er robotoperatør på virksomheden, fortæller at udskiftningen af værktøjer og fikstur til robotten, kunne tage helt op til fire timer at gennemføre. ”Ved at nyindrette produktionsarealerne og investere i nye ”hurtig-skift”-værktøjer til svejserobotten, blev omstillingstiden reduceret til små tredive minutter.” ”Det samme gjorde vi ved maleranlægget”, fortsætter Jens Bay: ”Her var situationen stort set den samme som hos svejserobotten”.

GENNEMLØBSTIDEN BLEV REDUCERET KRAFTIGT
Igennem en række konkrete tiltag blev det muligt at reducere seriestørrelserne og etablere Kit-produktion. Dermed lykkedes det Teknologisk Institut at reducere gennemløbstiden fra 4-8 uger til kun 4 dage. Dette har betydet markant færre varer i arbejde, højere leveringssikkerhed, bedre kvalitet og mindre lagerbeholdning. ”Det giver et bedre og mere naturligt flow, og har gjort os i stand til at håndtere større ordre mere effektivt”, fortæller Jens Bay. Han fortsætter: ”Den nye ordre på 100 mio. kr. til det norske marked, havde vi ikke kunnet håndtere uden omlægningen af produktionsapparatet. Vi fortsætter med at bruge, alt hvad vi har lært den dag i dag.. Den årlige omsætning er steget fra 34 mio. kr. til nu 47 mio. kr. på K.R. Hospitalsudstyr. Vi har i perioden efterfølgende haft flere måneder med omsætningsrekord, uden at vi af den grund har følt det pres, som vi oplevede tidligere. På vores omsætning kan vi se, at vi får langt flere ordrer igennem nu, hvilket vi tilskriver, at vi har et langt bedre flow. Vores omsætning er vokset til omkring 47 mio". 

GNIDNINGSFRIT SAMARBEJDE
Til spørgsmålet omkring samarbejdet tøver Jens Bay ikke: "Det er den bedste tid du kan give ud, samarbejdet fungerer gnidningsfrit”. Samtidig pointerer han, at det ikke er muligt, at foretage sådanne ændringer selv: ”Det havde ikke været muligt, der skal friske øjne til. Processen var så gennemfornuftig og struktureret, at jeg på det varmeste anbefaler alle produktionsvirksomheder at gennemgå en sådan proces”.  

K.R. Hospitalsudstyr har i dag fortsat samarbejdet med Teknologisk Institut omkring udviklingen af ”fremtidens sygehusseng”. Det er ikke en seng, men en løsning, vi skal levere. Når vi udvikler, gør vi det altid sammen med Teknologisk Institut. De går ind og ud af virksomheder og har stor erfaring – både i forhold til praktiske løsningsmuligheder og økonomi. De er fantastiske. Jeg er stolt på virksomhedens vegne over, at vi sammen løste opgaven. Vi er blevet så meget bedre og i stand til meget mere”, fortæller Jens Bay.