Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Ny diskurs på arbejdsmiljøområdet?

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Ny diskurs på arbejdsmiljøområdet?

Siden 2001 har der været omfattende ændringer af det danske arbejdsmiljøsystem, blandt andet med afskaffelse af BST-pligten. Men inden for det sidste år har vi oplevet nye tendenser, der kunne pege på, at også den politiske diskurs inden for arbejdsmiljø sigter mod en mere synlig og offensiv indsats. Det mest tydelige signal ser vi med oprettelsen af Forebyggelsesfonden, der med sine 3 mia. kroner, er en massiv, offentlig investering inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø på det offentlige og private arbejdsmarked.

Dette var udgangspunktet da godt 60 forventningsfulde og diskussionslystne praktikere og teoretikere mødte op til Arbejdslivs workshop på Teknologisk Institut onsdag d. 11. april 2007.

Workshoppen var organiseret som et ’Speakers Corner’, hvor oplægsholderne fik 15 minutter til at fortælle om netop det, de brændte for.

Kerneproblematikken var alle oplægsholdere i større eller mindre grad enige om – stress og højt sygefravær er det dominerende problem.

”Sygefraværet er de seneste 10 år steget med 10 %”
 Mogens Dam, Personalestyrelsen

”Et højt sygefravær, stigende stressmeldinger og fravalg af fagområdet er tydelige tendenser hos organisationens medlemmer”
 Jakob Bang, FOA

Hvor skal der sættes ind, og hvem har ansvaret for, at det bliver gjort?
Hanne Dorthe Sørensen fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling mener, at den anerkendende tilgang, hvor det gode arbejde og gode arbejdsliv defineres, fører til bedre og bredere forankrede indsatser end den traditionelle, problemorienterede tilgang. ”Det gør en forskel, når vi i stedet for at tale om stress, arbejdspres og manglende trivsel vender perspektivet og i stedet prøver at definere positivt, hvad der skal til for at få det gode arbejdsliv og det gode læringsmiljø sat på dagsordenen”. 

Ansvaret ligger ifølge Anders Kabel, sekretariatschef for Arbejdsmiljørådet, hos ledelsen.
Arbejdsmiljøarbejdet er i dag en anerkendt ledelsesopgave. Dette ikke forstået som et top-down projekt, men derimod en ansvarsplacering, hvor medarbejderne inddrages på det konkrete plan, når der skal generes brugbare løsninger.

Dette er dog ikke en rollefordeling, som Kirsten Marie Bovbjerg, lektor på DPU, ser afspejlet i samfundet i dag. Tværtimod mener hun, at vi befinder os i en diskurs med proaktiv stressforståelse, hvor alt ansvar lægges over på den enkelte medarbejder. Et ansvar, der, ifølge Charlotte Albæk, sekretariatschef for 3BAR, følger med begrebet selvledelse. Frem for at forstå stress som en reaktion på omfanget og indholdet af arbejdsopgaverne, forstås stress således som en individuel tilstand, der forventes løst af den enkelte medarbejder.

En måde at håndtere sin stress på er at sygemelde sig, og det er netop, hvad den yngre generation, ifølge Mogens Dam fra Personalestyrelsen, gør. Nye tal peger på en tendens, hvor unge tager stressproblematikken seriøst og i nødværge mod at blive ramt af vedvarende stress oftere sygemelder sig.

Forebyggelsesfonden – en ny spiller på banen
Ét er tal og viden, men noget andet er handling. Blandt deltagerne var der fælles konsensus om, at der mangler at blive bygget bro mellem den viden, der er på arbejdsmiljø området og den praktiske hverdag. Derfor var det opløftende, da direktør for Forebyggelsesfonden, Verner Sand Kirk, brugte sine 15 minutter på talerstolen til at opfordre alle tilstedeværende til at omsætte teori til praksis ved at søge midler fra den nyoprettede forebyggelsesfond. Et af fondens hovedformål er netop at støtte arbejdsmiljøinitiativer, der koncentrerer sig om forebyggelse af nedslidende rutiner og fastholdelse af medarbejdere.

Hvis du eller din arbejdsplads er interesseret i Forebyggelsesfonden og vilkårene for at ansøge om projektmidler, er du velkommen til at kontakte Arbejdsliv.
 

Se billeder og læs oplægsholdernes indlæg og deltagernes drømmebilleder i workshoppapirerne.