Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Ny opfindelse kan begrænse farligt affald og giftigt udslip efter PCB-renoveringer

Kathrine  Birkemark

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 16.

PCB-opfindelse

Ny opfindelse kan begrænse farligt affald og giftigt udslip efter PCB-renoveringer

Teknologisk Institut har opfundet metode som med forsegling og kontrolleret udluftning kan spare tid og ressourcer og ikke mindst miljøet, når miljøgiften PCB skal fjernes fra bygninger.

Teknologisk Institut har opfundet en ny metode til at fjerne miljøgiften PCB fra forurenede byggematerialer. Metoden, som både er enkel og effektiv, har potentialet til at eliminere tonsvis af giftigt affald og desuden nedsætter den omfanget af PCB udslip i omgivelserne fra renoveringerne. Metoden forsøges nu udviklet og afprøvet i større skala.

- I al sin enkelthed sørger opfindelsen for, at man kan dræne forurenet beton og andre byggematerialer, som har været i kontakt med PCB i fugemasse. I stedet for at skulle fjerne
PCB-forurenet materiale, kan vi lave en form for kontrolleret afdampning af PCB, som så bliver opsamlet i et kulfilter, fortæller teamleder Kathrine Birkemark Olesen, Teknologisk Institut.

Opfindelsen kan spare bygherrerne fra at skulle fjerne for eksempel PCB-forurenet beton og træværk - materialer, som typisk er blevet forurenet af PCB fra fugemasse. Normalt skal sådant forurenet materiale bortskaffes som farligt affald, og ved typiske PCB-renoveringer udgør det store affaldsmængder.

Denne opfindelse består af en vacuumpumpe, forsegling og tynde drænrør og plasticslanger samt et kulfilter. I stedet for at skulle fræse beton omkring fugerne væk, kan man nøjes med at skære fugemassen bort, etablere et lukket hulrum og sørge for at der er en god luftstrøm, som så at sige trækker frigivet PCB i det lukkede hulrum væk. Den PCB-holdige luft pumpes gennem et kulfilter, som opsamler PCB’en. Opsamling af PCB via filtre gør, at det kan destrueres definitivt og ikke forurener miljøet. 

Opfindelsen er blevet testet i Teknologisk Instituts egne kontorer hen over sommeren.
Her indikerer de foreløbige resultater, at man med enkle midler kan opsamle PCB fra luften bag forseglingen, og at den PCB-holdige luft filtreres effektivt af kulfilteret. Desuden viste de foreløbige resultater, at PCB udledningen i indeklimaet effektivt bliver sat ned, umiddelbart efter metoden blev taget i brug.

- Ud fra et arbejdsmiljømæssigt perspektiv er metoden let at anvende, da der ikke skal bortskæres beton, hvilket er en både tung, støvende og larmende proces. Metoden vil være en klar forbedring af arbejdsmiljøet ved renovering, da det arbejdsmiljøbelastende arbejde med fjernelse af byggematerialer omkring fuger kan undlades, siger Kathrine Birkemark Olesen, Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut har indgivet international patentansøgning på den nye metode, og den forventes testet i større skala ved blandt andet en PCB-renovering i samarbejde med Hillerød kommune.

- Metoden virker lovende, og hvis den virker efter hensigten, vil den både være en nænsom og økonomisk løsning i forhold til vores aktuelle PCB-renoveringer. Derfor vil vi gerne være med som part i pilotprojektet for at skaffe brugbare erfaringer, vi kan bruge fremadrettet i kommunen, siger arkitekt Jan Ulrik Brandt, Hillerød Kommune.

Yderligere oplysninger
Teamleder Kathrine Birkemark Olesen, Teknologisk Institut, tlf: 7220 2216,
e-mail: kabo@teknologisk.dk
Centerchef Jørgen Baadsgaard-Jensen, Teknologisk Institut, tlf: 7220 2320,
e-mail:
jba@teknologisk.dk