Ny virksomhed i Odense Robotics StartUp Hub

Kurt Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

-

Ny virksomhed i Odense Robotics StartUp Hub

CP Robotics bliver beboer nr. to i Odense Robotics StartUp Hub - et nyt acceleratorforløb for unge robot- og teknologivirksomheder med særligt potentiale. CP Robotics har udviklet et unikt og avanceret program til Universal Robots' robotarm, som gør det muligt for robotten automatisk at planlægge sin arbejdsgang ved f.eks. slibning, skæring og fræsning. Potentialet og markedet for CP Robotics løsning er meget stort, vurderer Esben Østergaard, stifter og teknisk direktør hos Universal Robots.

Som en del af ’startpakken’ får CP Robotics adgang til Teknologisk Instituts robotlaboratorium og testfaciliteter i Forskerparken i Odense, ligesom direktør Jimmy Alison Jørgensen får sparring på sin forretningsmodel og adgang til et netværk af mulige testkunder.

- Jeg glæder mig meget til at få adgang til laboratorie- og testfaciliteterne hos Teknologisk Institut, så jeg kan komme videre med at pilotteste og færdigudvikle mit produkt – meget gerne i samarbejde med en virksomhed, som kan bidrage med faglig og praktisk viden, set fra brugerens perspektiv. Det, at blive del af hub’en, kan give mig lettere adgang til det store netværk af virksomheder, som findes her i omegnen af Odense.

Brugervenlig og ’selvlærende’ industrirobot
CP Robotics’ løsning baserer sig på en teknologi, som gør det muligt for en industrirobot selv at planlægge sin arbejdsbane -  f.eks. ved svejsning, fræsning og skæring. Det eneste, medarbejderen skal gøre, er at tage robotten ’ved armen’ og vise den arbejdsområdets afgrænsning. Derefter går robotten selv i gang med opgaven.

Det er unikt, at meget komplekse arbejdsgange nu kan gøres automatiske og uden hjælp fra roboteksperter - det giver ikke mindst stor værdi for de virksomheder, som producerer i mindre serier. Ud over at samme robot vil kunne bruges til flere typer opgaver, har teknologien også store arbejdsmiljømæssige fordele, fordi medarbejderne bliver langt mindre udsat for nedslidende elementer som f.eks. vibrationer ved slibning og polering. 

Grundstenene til teknologien kan spores 25 år tilbage til Odense Staalskibsværft (Lindø-værftet), som arbejdede med avanceret baneplanlægning af robotter til svejseopgaver. Arbejdet blev siden videreført på Mærsk McKinney Møller Instituttet og udviklet til et patent af professor Henrik Gordon Petersen, Jens Cortsen, ph.d. og Dorthe Sølvason, ph.d. fra SDU. Et patent som er grundlæggende for automatisk styring af robotter, og som nu er frikøbt af CP Robotics.

Jimmy Jørgensen har udviklet sit avancerede robotprogram til en Universal Robots-arm, og det er ingen tilfældighed:

- Alle her i robotmiljøet kender Universals Robots-robotter. Vi er på sin vis vokset op med dem og arbejdet med dem lige fra første version af robotterne (Mærsk Instituttet på Syddansk Universitet, red.). Desuden har Universals Robots gjort det let tilgængeligt for andre udviklere, som f.eks. mig at få deres robotarm til at udføre specifikke opgaver, ikke mindst fordi de stiller simuleringssoftware, samt hvad der bedst kan sammenlignes med en app store (URCaps, red.) til rådighed for alle. Desuden henvender mit produkt sig – lige som UR-robotten - også til mindre virksomheder, der har brug for at kunne omstille produktionen let og hurtigt. Så UR-robotten er et oplagt og bevidst valg, men teknologien kan også bruges på andre industrirobotter.

CP Robotics har været gennem en udvælgelsesproces, hvor det samlede ansøgerfelt er blevet screenet og virksomhedernes forretningspotentiale og teknologiske niveau er blevet vurderet af et board bestående af virksomhedsejere, investorer og fagprofessionelle, som indstillede CP Robotics til at indgå i programmet. Den første virksomhed i Hub’en – Nordbo Systems har netop taget plads i Hub’en.

- Ideen med StartUp Hub’en er at gøre vejen fra produktudvikling til finansiering og salg så kort som mulig, forklarer Mikkel Christofferen, forretningschef i Odense Robotics.

- Når det gælder højteknologiske produkter, er udviklings- og testfasen både lang og omkostningstung, og det er her, risikoen for at bukke under er størst for nye virksomheder. Derfor er vi gået sammen med Teknologisk Institut og Odense Kommune om dette startup-program, hvor vi giver virksomheder adgang til teknisk support, sparring på forretningsudvikling, kontakt til investorer og samarbejdspartnere blandt de andre virksomheder i Odenses robotmiljø.

Stort potentiale og hårdt arbejde
Stifter og teknisk chef i Universal Robots, Esben Østergaard, var inspirator til de første skitser til startup-programmet. Esben Østergaard er nu selv en del af det board/panel, som har udvalgt de to virksomheder. Og det glæder ham, når robotudviklere bruger UR-robotten som platform for deres teknologi.

- Det er netop sam-skabelseselementet, som er filosofien og forretningsmodellen hos Universal Robots, ligesom vi kender det med apps til smartphones og tablets. Vi leverer platformen, som er en robotarm med et meget brugervenligt og intuitivt interface – og eksperter med forstand på specifikke brancher eller teknologier udvikler både software og forskellige gribere eller ’redskaber’, som giver armen sin funktion. Sammen gør vi hinandens produkter stærkere. Vores robotarm giver udviklerne adgang til et distributørnetværk, og deres ’ad-on-løsninger’ kan tage vores robotarm ud til nye markeder og brancher. Der er uden tvivl et kæmpe markedspotentiale for CP Robotics’ løsning. Men der ligger stadig års hårdt arbejde forude for at indfri det potentiale. Det er netop dét arbejde, som StartUp Hub’en skal være med til at understøtte, siger Esben Østergaard.

Odense investerer i kommende arbejdspladser
Når virksomheden er flyttet ind i de nye faciliteter, venter der et individuelt sammensat forløb med en række milepæle undervejs.                                                                                                                                                                              

- StartUp Hub’en er et element i Odenses strategi om at understøtte det stærke robotmiljø, som findes i byen. Det gør vi ved at styrke startup-miljøet, tiltrække investorkapital og nye virksomheder – både danske og internationale, siger borgmester Anker Boye og tilføjer.

- Det siger sig selv, at når vi som kommune vælger at investere i dette, sker det både i en tro på og forventning om, at de virksomheder, der får en plads, har et potentiale, der med tiden kan omsættes til vækst og arbejdspladser i byen. Vi forventer ikke en ny Universal Robots lige med det samme, men deres eksempel har dog vist os, at der findes et stort potentiale i krydsfeltet mellem den forskning, udvikling og forretning, som findes her.

CP Robotics er fra Odense, men det er ikke et krav for at få plads i StartUp Hub’en. Alle robotrelaterede virksomheder – danske såvel som udenlandske – kan søge optagelse og dermed blive en del af robotklyngen i Odense.

Det forventes, at endnu en startup-virksomhed får plads i Hub’en i starten af det nye år. Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2016. (mere info herom på www.odenserobotics.com)
 

Fakta om Odense Robotics StartUp Hub:

 • Odense Robotic StartUp Hub er initieret af Odense Robotics i samarbejde med Teknologisk Institut og er finansieret af Odense Kommune og Teknologisk Institut i fællesskab. Finansieringen udmøntes i form af gratis husleje og de timer, som de faglige konsulenter fra hhv. TI og OR har i forbindelse med samarbejde og sparring til virksomhederne.
 • Der er to årlige ansøgningsrunder – i marts og september
 • StartUp Hub’en er åben for alle ansøgere – uanset geografi. Men bliver man optaget, er det et krav, at man har den største del af sin virksomheds aktivitet i Odense.
 • Virksomhederne bliver vurderet efter fire parametre:
  • Innovationsgrad
  • Mulighed for skalering (udbredelse)
  • Teamet
  • Mulighed for samarbejde med eksisterende virksomheder i klyngen

 

Om CP Robotics
Stiftet i august 2015 af Science Venture Denmark (SDU datterselskab) og Syddansk Teknologisk Innovation med Jimmy Alison Jørgensen som direktør. Jimmy Alison Jørgensen, PhD i robotteknologi, har mere end 11 års erfaring med avanceret programmering og simulering af robotbevægelser og har sideløbende med ansættelse som forsker på Mærsk McKinney Møller Instituttet haft egen konsulentvirksomhed.

Teknologien som CP Robotics’ løsning bygger på, kan spores 25 år tilbage og har været under udvikling siden MMMIs begyndelse i 1997. Det var oprindelig professor Henrik Gordon Petersen, Jens Cortsen, ph.d. og Dorthe Sølvason, ph.d., der udviklede teknologien som et led i et forskningsprojekt på SDU. Jimmy Alison Jørgensen tog også del i forskningen og har gennem CP Robotics frikøbt patentet til kommercialisering. Kommercialisering af patenter og teknologier fra SDU, sker ofte som i dette tilfælde, som spin-out selskaber.. Udover Jimmy er der pt. en fuldtidsansat robot ingeniør og en deltidsansat marketingansvarlig i virksomheden.      

 

Boardet, som udvælger virksomhederne, består af:   (læs mere om boardet her)          

 • Esben Østergaard, teknisk chef og stifter af Universal Robots
 • Lars Hansen, direktør og stifter af bl.a. Egatec og Inwatec
 • Steffen Enemark, direktør i ABB Robotics
 • Kurt Nielsen, centerchef for robotteknologi på Teknologisk Institut
 • Thomas Juhl, projektkonsulent hos Væksthus Syddanmark
 • Henrik Holst Elstrøm, erhvervskundedirektør, Vækstfonden
 • Johnny Killerup Pedersen, CEO i Converzion, Arizona
 • Mikkel Christoffersen, forretningschef i Odense Robotics - en del af Udvikling Fyn

 

Kontakt

 • Mikkel Christoffersen, forretningschef i Odense Robotics – 30 12 06 97 – mikac@udviklingfyn.dk
 • Kurt Nielsen, chef for Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi -  72 20 22 11 – kuni@teknologisk.dk
 • Jimmy Alison Jørgensen – 20 25 24 35 jimmy@corepath.dk
 • Anker Boye – 40 75 33 33 - ab@odense.dk