Nye lægemidler uden bivirkninger

Kasper  Runager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 08.

Nye lægemidler uden bivirkninger

En betydelig del af ellers lovende lægemidler har hidtil måttet opgives på et sent tidspunkt i udviklingsforløbet, fordi der ikke findes tilstrækkelig viden om de molekylære virkemekanismer. Teknologisk Institut har i samarbejde med Syddansk Universitet og en række lægemiddelvirksomheder udviklet nye proteinkemiske metoder, der på et langt tidligere tidspunkt i den prækliniske fase kan afdække lægemiddelkandidaters uønskede bivirkninger.

Projektet er afsluttet.

 

Piller

De aktive stoffer i lægemidler, der anvendes til behandling af alvorlige og livstruende sygdomme, som for eksempel cancer, er ofte små organiske molekyler eller peptidlignende stoffer. Fælles for disse lægemidler er, at de ofte udøver deres effekt ved at vekselvirke med specifikke proteiner, de såkaldte targets, i celler. Potentielle lægemiddelstoffer identificeres i dag ved hjælp af biologiske, cellebaserede screeningsmetoder.

En væsentlig og generisk problemstilling i udviklingen af lægemidler er, at hovedparten af de identificerede virksomme stoffer ofte rammer flere protein-targets. Det vil sige, at lægemidlet ikke blot rammer det protein-target, som medfører en forebyggende og helbredende effekt, men også interagerer med en række sekundære protein-targets. Ligeledes medfører det ofte en række uhensigtsmæssige bivirkninger, der gør stoffet uegnet som lægemiddel.

Ved at kende identiteten af lægemiddelkandidaters protein-targets vil det være muligt at udvikle og optimere lægemidlers kemiske struktur og derved manipulere med stoffernes evne til at binde sig til og vekselvirke med deres protein-targets. Herved fjernes også uønskede toksiske effekter, uden at stoffernes helbredende virkning svækkes.

Det er generelt en udfordring i udviklingen af nye og mere effektive lægemidler, at det er vanskeligt eller umuligt at generere viden om de cellulære protein-targets og molekylære virkemekanismer. Teknologisk Institut har derfor i samarbejde med Syddansk Universitet og en række medicinalvirksomheder udviklet og afprøvet nye proteinkemiske metoder, så medicinalindustrien kan fremstille nye lægemidler hurtigere med færre bivirkninger.

Forsknings- og udviklingsarbejdet blev støttet af Rådet for Teknologi og Innovation inden for rammerne af et innovationskonsortium.