Nye uddannelser i velfærdsteknologi

Robotarm hælder vin op

Nye uddannelser i velfærdsteknologi

Teknologisk Institut og Ledelsesakademiet Lillebælt tilbyder nu et 7 dages AMU kursus i velfærdsteknologi samt en akademiuddannelse (AU) i organisation og arbejdspsykologi med fokus på velfærdsteknologi.

Velfærdsteknologi spiller en stadig vigtigere rolle i det danske velfærdssamfund, hvor det blandt andet medvirker til en effektivisering af arbejdsgangene, at borgeren kan blive længst muligt i eget hjem, samt den enkelte opnår en højere livskvalitet. Her er den rigtige implementeringsproces altafgørende for succesfulde resultater, og kræver både en organisationsændring samt en grundig introduktion til teknologien. Nu giver et nyt AMU kursus og en akademiuddannelse (AU) i organisation og arbejdspsykologi med fokus på velfærdsteknologi dig mulighed for at tilegne dig kompetencer til at arbejde aktivt med at integrere velfærdsteknologi i arbejdskulturen.

7 dages AMU kursus

AMU kurset ’Succes med velfærdsteknologi trin 1’ indeholder:

 • Velfærdsteknologiske løsninger og mentale udfordringer
 • Workshop på Teknologisk Institut i Odense
 • Afprøvning af velfærdsteknologi i praksis
 • Menneskelige mekanismer i forandringspro­cesser på individ- og teamniveau
 • Anerkendende kommunikation og motivation
 • Lederstile og samspillet med medarbejdere/ kollegaer
 • LEAN værktøjer til optimering af arbejdsop­gaver og processer
 • Virksomhedskultur og -etik i teori og praksis
 • Konflikthåndtering

Prisen for kurset er 290 kroner per dag, hvis du er inden for AMU målgruppen. Du kan søge VEU godtgørelse, der på nuværende tidspunkts udgør 640,80 kroner (2013) per kursusdag for fuldtidsbeskæftigede. Hvis du er uden for AMU målgrup­pen, kan du sagtens deltage, men til en højere pris og uden mulighed for at opnå VEU.

Læs mere på www.efteruddannelse.dk

Akademiuddannelsen (AU) – organisation og arbejdspsykologi

Fagmodulet på akademiuddannelsen ’Succes med velfærdsteknologi trin 2’ er Organisation og arbejdspsykologi. Uddannelsen indeholder desuden:

 • Velfærdsteknologiske løsninger og mentale udfordringer
 • Workshops på Teknologisk Institut i Odense
 • Afprøvning af velfærdsteknologi i praksis
 • Organisationens kultur, struktur og processer
 • Organisering af afdelinger, teams og arbejds­gange
 • Menneskelige mekanismer i forandringspro­cesser på individ- og teamniveau
 • Behovs- og motivationsteori
 • Anerkendende kommunikation og Den moti­verende samtale
 • Medarbejder- og brugerinvolvering
 • Virksomhedskultur og -etik i teori og praksis

Uddannelsen koster 10.700 kroner. Der kan søges SVU på 640,80 kroner per dag, du ikke er på arbejde.

Læs mere om uddannelsen og find undervisningsdatoerne her.

Eller tilmeld dig uddannelsen med start 8. oktober 2013 allerede nu ved at kontakte sekretær Susanne Hansen på tlf. 65 45 20 49 eller e-mail: suha@eal.dk