Nyt ATEX Direktiv 2014/34/EU - erstatter direktiv 94/9/EC for udstyr til anvendelse i eksplosive atmosfærer (gas og støv).

Jakob Nittegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 66.

Nyt ATEX Direktiv 2014/34/EU - erstatter direktiv 94/9/EC for udstyr til anvendelse i eksplosive atmosfærer (gas og støv).

Den 19. april 2016 ophæves det gamle ATEX Direktiv 94/9/EF og erstattes af Direktiv 2014/34/EU, der omhandler test og certificering af materiel beregnet for anvendelse i områder med eksplosionsfarlig atmosfære.

Da der ikke er ændringer i de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav (EHSR krav) i bilag II i det nye direktiv, påvirker Direktivet ikke de standarder, der allerede anvendes, og der er heller ingen væsentlige ændringer i den resterende del af bilagene, der vedrører proceduren ifm. overensstemmelsesvurderingen.

De vigtigste ændringer for fabrikanten er:

 • EF-overensstemmelseserklæringen skal erstattes af en EU-overensstemmelseserklæring.
 • Fra den 20. april 2016 skal fabrikantens overensstemmelseserklæring afspejle Direktiv 2014/34/EU.
 • EF-typeafprøvningsattesten skal erstattes af en EU-typeafprøvningsattest.
 • Produkter, der allerede er i distributionskæden, kan fortsat distribueres med en EF-overensstemmelseserklæring.
 • Importøren er forpligtet til at sætte navn og adresse på produkterne.
 • Producentens, importørens og distributørens (”de økonomiske operatører”) ansvar for sporbarhed og markedsovervågning er mere præcist defineret.
 • Certifikater, der er udstedt til Direktiv 94/9/EF (f.eks. EC Type Examination Certificates), er fortsat gyldige efter d. 20 april 2016.
 • Det er muligt at udstede tillæg eller supplementer til certifikater udstedt til det ”gamle” ATEX Direktiv, når blot der refereres til Direktiv 2014/34/EU i de nye tillæg.

De vigtigste ændringer for Notified Bodies er:

 • I modsætning til det ”gamle" ATEX Direktiv stiller 2014/34/EU i Artikel 21 krav om akkreditering af det bemyndigede organ.  Det betyder, at der typisk stilles krav om efterlevelse af f.eks. EN 17021 således, at det bemyndigede organ  kan dokumentere bl.a. tekniske kompetencer, nødvendigt testudstyr/faciliteter, forståelse af EHSR krav, uvildighed osv.

Områder, der forbliver uændrede:

 • CE og ATEX-mærkning
 • Omfanget af direktivet (scope) og dets væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav.
 • Overensstemmelsesvurderingsproceduren (Bilag III, V, VIII, IX).
 • Klassificeringen af grupper og kategorier af udstyr.
 • De anvendte EN-standarder, der er harmoniseret under ”det gamle” ATEX direktiv, kan umiddelbart finde anvendelse under ”det nye” ATEX Direktiv.

Det nye Direktiv træder i kraft den 20.april 2016. Efter denne dato kan der ikke udstedes certifikater eller foretages ændringer/opdateringer af eksisterende certifikater, medmindre der refereres til det nye Direktiv 2014/34/EU.