Øget cirkulær asfaltproduktion i Danmark

Ole Grann Andersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 09.

Asfalt - YIT Danmark

Øget cirkulær asfaltproduktion i Danmark

Teknologisk Institut har udarbejdet 4 rapporter om FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling på baggrund af interview med direktører og ledere fra 600 danske virksomheder. Undersøgelsen stiller skarpt på danske virksomheders kendskab til de 17 verdensmål og undersøger, i hvilket omfang og hvordan danske virksomheder arbejder med verdensmålene. Som en del af rapporterne har vi zoomet ind på 11 cases, hvor virksomhederne fortæller om deres arbejde med verdensmålene og bæredygtighed:

I MUDP-projektet (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) ”Cirkulær asfaltproduktion i Danmark” har YIT Danmark A/S og Teknologisk Institut sammen med Vejdirektoratet, Asfaltindustrien og Kommunernes Landsforening undersøgt mulighederne for at øge genanvendelsen og genbrugsindholdet af asfalt i Danmark.

YIT Danmark A/S er totalleverandør til vejsektoren med alle former for vejbelægning herunder specialbelægninger til broer og P-dæk, fræsning af asfalt og beton, udførelse af vejstriber samt levering og opsætning af skilte. YIT arbejder fokuseret på at reducere deres miljøbelastning i alle led af deres produktionskæde. I den forbindelse bruger YIT de 17 Verdensmål til at strukturere og kommunikere deres arbejde og initiativer. De arbejder specielt med 4 af målene, hvoraf det ene er Verdensmål 13 – Klimaindsats. I arbejdet med dette Verdensmål fokuserer YIT på at sikre en mere effektiv udnyttelse af deres materialer og affald. Det er netop dette område projektet ”Cirkulær asfaltproduktion i Danmark” fokuserer på.

Projektet havde som mål at udvikle og dokumentere nye produktionsprocesser, hvor genbrugsindholdet af asfalt øges uden at gå på kompromis med økonomi, funktionalitet eller holdbarhed af asfalten. Lotte Regel Josephsen, Laboratoriechef ved YIT Danmark A/S fortæller:

- Vi har i lang tid vidst, at der lå et stort miljømæssigt og økonomisk potentiale i at øge graden af genbrugsasfalt i ny asfalt, men kvaliteten og holdbarheden har ikke tidligere været officielt dokumenteret, og vi har derfor ikke kunnet udnytte dette potentiale. Med dette projekt havde vi muligheden for, sammen med hele branchen og Teknologisk Institut, at undersøge og dokumentere funktionalitet og holdbarhed samt økonomi ved at iblande genbrugsasfalt i slidlaget. Med denne dokumentation i hånden ville vi være et skridt nærmere en bæredygtig asfaltindustri.

Samarbejdet i projektet har fokuseret på at udvikle og teste de tekniske aspekter af hele håndteringen og produktionen af asfalt med et øget genbrugsindhold - lige fra den gamle asfalt fræses op til den bliver blandet i ny asfalt, hvor egenskaber og miljøforhold blev dokumenteret. Ole Grann Andersson, Seniorspecialist ved Teknologisk Institut fortæller:

- Projektet er bygget op om parter fra hele vejsektoren, og vi har derfor fra start af kunnet inddrage alle relevante aspekter af det at øge den cirkulære asfaltproduktion i Danmark. Projektet er udført i et omfattende samarbejde på tværs af branchen, bl.a. ved udførelsen af hele det ambitiøse testprogram. Dette blev udført i et tæt samarbejde mellem YIT, Vejdirektoratet og Teknologisk Institut, hvor vi bl.a. har udført de afsluttende, omfattende udmattelsestests af den jomfruelige asfalt og asfalttyperne med genbrugsasfalt, hvor trafik og belastning af asfalten er simuleret.

Vi har i Danmark igennem flere årtier anvendt genbrugsasfalt i bærelagene – med gode erfaringer. Hidtil har genbrugsanvendelsen i slidlag dog ud fra et forsigtighedsprincip været meget begrænset. Resultaterne af projektet viste dog, at man, ved at benytte den udviklede og beskrevne fremgangsmåde, kan tilsætte op til 30 % slidlags-genbrug i nye asfaltslidlag og bindelag, og stadig opnå samme funktions- og holdbarhedsegenskaber, som for en tilsvarende jomfrueligt fremstillet asfalt. Samtidigt opnås en stor miljøgevinst på 14-22 % sparet CO2.

Ole Grann Andersson, Seniorspecialist ved Teknologisk Institut fortæller:

- Vi målte på alt, hvad vi kunne komme i tanke om: friktion, holdbarhed, bæreevne, støj og så videre. Og egenskaberne ved asfalt med genbrugsindhold og jomfruelig asfalt er fuldstændig identiske. Vi kunne ganske enkelt ikke påvise nogen forskel. Efter at disse resultater blev offentliggjort og præsenteret for Vejdirektoratets vejregelgruppe, er dette blevet implementeret i vejreglerne, så man nu accepterer op til 30 % genbrug i slid- og bindelag. I sidste ende har det resulteret i en markant reduktion på omkring 14-22 % af miljøbelastningen ved asfaltproduktion. Så projektet har virkelig været med til at flytte noget.

Projektet ”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark” var et skridt på vejen til at opnå en mere miljøvenlig og ressourcebesparende vejsektor. Næste skridt er at kigge på, om der behøver være en grænse for, hvor meget genbrug asfalt må indeholde – så længe det kan dokumenteres, at der opnås samme kvalitet og holdbarhed. Lotte Regel Josephsen, Laboratoriechef ved YIT Danmark A/S fortæller:

- Hvis grænsen for, hvor meget genbrug, der må anvendes i varmblandet asfalt, bliver fjernet, vil det give en enorm frihed i at optimere vores genbrugsanvendelse - og derved forbedre vores CO2-reduktion, ressourceforbrug og økonomi. Vi kan se projekter, hvor vi kan opnå et genbrugsindhold på langt mere end 30 %, uden at det forringer kvalitet eller holdbarhed. Denne åbning af reglerne vil derfor være en win-win for miljøet såvel som for vores kunder og os”.

Læs også om andre eksempler på virksomheders arbejde med verdensmål