Offentlige forlystelser - Festudlejere

Michael Ditlev Lindhardt Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 53.

billede af karrusel

Offentlige forlystelser - Festudlejere

Det er lovpligtigt at få godkendt både nye og eksisterende forlystelser - hoppeborge, hoppepuder, bungeejump, minitog, bro-karruseller, kraftprøvemaskiner, etc. - med en synlig kontrolattest. Nye forlystelser skal synes og godkendes, inden de tages i brug. Herefter skal forlystelsen kontrolleres en gang om året.

Sådan gør du - trin for trin

  1. Kontakt Certificering & Inspektion hos Teknologisk Institut i Århus. Vi har mere end 20 års erfaring og er bemyndiget til at foretage kontrol af forlystelser.
  2. Hvis forlystelsen er ny, kommer vi hurtigst muligt og kontrollerer den. Derefter udarbejder vi en kontrolattest og en tilsynsbog, der fremover skal følge forlystelsen. Tilsynsbogen beskriver forlystelsen, reglerne for den, forholdsregler for opsyn, retningslinjer for anvendelse osv. Når du har modtaget tilsynsbogen, skal du kontakte dit lokale politi og få den stemplet og registreret. Herefter skal du eller lejeren søge om tilladelse om opstilling og drift fra sted til sted hos det stedlige politi. Politiet kontrollerer, at forlystelsen er synet og godkendt indenfor det seneste år, og at der er en gyldig, lovpligtig ansvarsforsikring.

  3. Efterfølgende årlige kontroller sikrer, at der ikke er skader eller slid, der kan udgøre en potentiel fare for brugerne. Kontrollen sikrer også, at du som ejer af forlystelsen ikke får problemer med forsikringsselskab etc., hvis uheldet skulle være ude. Sørg selv for at aftale rammerne for dine årlige kontroller med os.
  4. Efter hver årlig kontrol udsteder vi en ny kontrolattest – udformet som et A4 ark. Kontrolattesten skal placeres i umiddelbar nærhed af forlystelsen, så den er synlig for publikum.

Kontrolprocessen ser således ud

Kontrolprocesdiagram for godkendelse af forlystelse

Sådan foregår en kontrol

Kontrol og godkendelse af forlystelserne er heldigvis sædvanligvis både nemt og ukompliceret for dig. Det hele tager mellem et kvarter og en halv time pr. forlystelse, og det kræver ikke nogen forberedelser fra din side. Kontrollen foregår ved en fysisk gennemgang af blæsere, el-tilslutninger/forlængerledninger, pløkker, faldunderlag, overflade, etc.

Ønsker du mere information om baggrunden for godkendelse af forlystelser, kan du finde den på www.retsinformstion.dk Bekendtgørelser om offentlige forlystelser, Bek. nr. 502, Bek. nr. 646, Bek. nr. 1326, Bek. nr. 264 og CIS nr. 9720.

Ved ulykker i forbindelse med forlystelsen

Kontakt alarmcentralen på: tlf. 112. Oplys hvor ulykken er sket, landsdel, kommune, by, vej og nummer. Oplys hvad der er sket, forklar kort og præcist om skadens omgang. Oplys hvem der er kommet til skade, om der er en eller flere, børn eller voksne.

Noter dig din kontaktperson ved dit lokale politi:

Navn og telefon

Politikreds

Lav din egen huskeliste:

  1. Tilsynsbogen står/ligger __________
  2. Ansvarlig for forlystelsen/navn og telefon ____________
  3. Din reparatør og telefon __________
  4. Din el-installatør og telefon __________

Så galt kan det gå

Overholder du ikke reglerne om årlige kontroller, kan myndighederne tilbagekalde din tilladelse til at anvende forlystelsen. Hvis en forlystelse, der ikke er godkendt, er skyld i en ulykke, risikerer du, at dit forsikringsselskab ikke dækker omkostningerne ved eventuelle sagsanlæg.

For indhentning af bevilling, hent Bevillingsansøgning som PDF her.