Offentlige forlystelser - Gokartbane

Jan Ole Helbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 50.

Billede af indendørs gokartbane

Offentlige forlystelser - Gokartbane

Det er lovpligtigt at få godkendt både nye og eksisterende forlystelser – og det vil også sige gokartbaner - med en synlig kontrolattest. Nye gokartbaner skal synes og godkendes, inden de tages i brug. Derefter skal gokartbanen kontrolleres to gange om året. Den ene gang ved et årligt syn og den anden gang ved et uanmeldt besøg. Begge dele er lovpligtige (Justitsministeriets BEK 502).

Sådan gør du - trin for trin

  1. Kontakt Certificering & Inspektion hos Teknologisk Institut i Århus. Vi har mere end 20 års erfaring med syn af gokartbaner og er bemyndiget til at foretage godkendelse og kontrol af forlystelser.
  2. Hvis gokartbanen er ny, foretager vi en gennemgang af den tekniske dokumentation, banens opbygning, indretning etc. Når gokartbanen er klar til brug, kommer vi og foretager en grundig gennemgang af indretningen i henhold til EN 13814 og DASU Reglement 6. Derefter udarbejder vi en kontrolattest og en tilsynsbog. Tilsynsbogen beskriver gokartbanen, reglerne for den, forholdsregler for opsyn, retningslinjer for anvendelse osv. Når du har modtaget tilsynsbogen, skal du medbringe den til dit lokale politi og søge en tilladelse til at have en gokartbane som offentlig forlystelse og en godkendelse som ejer af den. Politiet kontrollerer, at gokartbanen er synet og godkendt inden for de seneste 12 måneder. Og at der er en gyldig, lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til Justitsministeriets Bekendtgørelse 502.
  3. Efter hver årlig kontrol udsteder vi en ny kontrolattest. Kontrolattesten skal placeres i umiddelbar nærhed af gokartbanen, så den er synlig for brugerne.

Kontrolprocessen ser sådan ud

Kontrolprocesdiagram for godkendelse af forlystelse

Sådan foregår en kontrol

Kontrol og godkendelse af gokartbanen er heldigvis sædvanligvis både nemt og ukompliceret for dig. Når gokartbane er synet første gang, er det ret enkelt. Inden 12 måneder efter den sidste inspektion laver vi en aftale for en ny kontrol, og dette kræver umiddelbart ikke nogen forberedelser fra din side. Kontrollen foregår ved en fysisk gennemgang af afskærmning, gelændere, banens overflade, gokarts, skiltning etc. Yderligere skal der inden for en 12 måneders periode foretages et uanmeldt syn. Dette planlægges og udføres af Teknologisk Institut.

Mere information

Ønsker du mere information om baggrunden for godkendelse af forlystelser, kan du finde den på www.retsinformation.dk, Bekendtgørelser om offentlige forlystelser Bek. nr. 264.

Ved manglende kontrol

Overholder du ikke reglerne om årlige kontroller, kan myndighederne tilbagekalde din tilladelse til at anvende gokartbanen. Hvis der sker en ulykke på en gokartbane, der ikke er godkendt, risikerer du også, at dit forsikringsselskab ikke dækker omkostningerne ved eventuelle sagsanlæg.

 

For indhentning af bevilling, hent Bevillingsansøgning som PDF her.