Offentlige forlystelser - Klatrevægge - Godkendelse og syn af klatrevæg

Morten  Ulletved

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 93.

Billede af klatrevæg i forbindelse med godkendelse af forlystelser

Offentlige forlystelser - Klatrevægge - Godkendelse og syn af klatrevæg

Det er lovpligtigt at få godkendt både nye og eksisterende forlystelser – og det vil også sige klatrevægge - med en synlig kontrolattest. Nye klatrevægge skal synes og godkendes, inden de tages i brug. Derefter skal klatrevæggene kontrolleres to gange om året. Den ene gang ved et årligt syn og den anden gang ved et uanmeldt besøg. Begge dele er lovpligtige.

Sådan gør du - trin for trin

  1. Kontakt Certificering & Inspektion hos Teknologisk Institut i Århus. Vi har mere end 20 års erfaring med syn af klatrevægge og er bemyndiget til at foretage godkendelse og kontrol af forlystelser.
  2. Hvis klatrevæggen er ny, foretager vi en gennemgang af den tekniske dokumentation, styrkeberegninger, etc. Når klatrevæggen er opført, kommer vi og foretager en grundig gennemgang af konstruktionen og udfører belastningsprøve i henhold til standarden DS EN 12572. Derefter udarbejder vi en kontrolattest og en tilsynsbog, der fremover skal følge klatrevæggen. Tilsynsbogen beskriver klatrevæggen, reglerne for den, forholdsregler for opsyn, retningslinjer for anvendelse osv. Når du har modtaget tilsynsbogen, skal du medbringe den til dit lokale politi og søge en tilladelse til at have  en klatrevæg som offentlig forlystelse og en godkendelse som ejer af den. Politiet kontrollerer, at klatrevæggen er synet og godkendt inden for de seneste 12 måneder. Og at der er en gyldig, lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til Justitsministeriets Bekendtgørelse 502.
  3. Efter hver årlig kontrol udsteder vi en ny kontrolattest. Kontrolattesten skal placeres i umiddelbar nærhed af klatrevæggen, så den er synlig for brugerne.

Kontrolprocessen ser sådan ud

Kontrolproces for klatrevæg

Sådan foregår en kontrol
Kontrol og godkendelse af klatrevæggen er heldigvis sædvanligvis både nemt og ukompliceret for dig. Når klatrevæggen er synet første gang, er det ret enkelt. Inden 12 måneder efter den sidste inspektion laver vi en aftale for en ny kontrol, og dette kraever umiddelbart ikke nogen forberedelser fra din side. Kontrollen foregår ved en fysisk gennemgang af greb, faldunderlag, overflade, etc. Yderligere skal der inden for en 12 måneders periode foretages et uanmeldt syn. Dette planlægges og udføres af Teknologisk Institut.

Mere information
Ønsker du mere information om baggrunden for godkendelse af forlystelser, kan du finde den på www.retsinformation.dk, Bekendtgørelse nr. 264 om offentlige forlystelser.

Ved manglende kontrol
Overholder du ikke reglerne om årlige kontroller, kan myndighederne tilbagekalde din tilladelse til at anvende klatrevæggen. Hvis en klatrevæg, der ikke er godkendt, er skyld i en ulykke, risikerer du også, at dit forsikringsselskab ikke dækker omkostningerne ved eventuelle sagsanlæg.