ATEX - Teknisk dossier. - Opbevaring

Steen  Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 93.

ATEX - Teknisk dossier. - Opbevaring

Du kan indsende dine ATEX-dokumenter til opbevaring hos Certificering & Inspektion.

Opbevaring af tekniske dossier efter ATEX direktives annex VIII kan ske hos Certificering & Inspektion. Opbevaringen skal være mindst 10 år efter sidst produceret enhed.
I forbindelse med indlevering af dokumenterne / det tekniske dosser skal udfyldes et oplysningsskema, dokument vedhæftet nedenfor.

Det er lovpligtigt efter ATEX direktivet når det er tale om mekanisk materiel er til kategori 2 - zone 1 / zone 21
Mange ved det ikke, men det er faktisk lovpligtigt at opbevare de tekniske dossierer på maskiner / produkter, der er omfattet af ATEX-reglerne forsvarligt hos et bemyndigt organ ExNB. Certificering og Inspektion, der ExNB og er udpeget af de danske myndigheder som bemyndiget organ i Danmark (Notified Body – ExNB).

Vi er et rent danske institut, der er godkendt til at opbevare tekniske dossierer i overensstemmelse med kravene i ATEX-direktivet 2014/34/EU i Danmark. Vi har tilbudt denne ydelse i flere år og opbevarer nu mange dossierer for vores kunder. Baggrunden for reglerne omkring opbevaring af dokumenter er, at der skal være uhindret adgang for myndighederne til den fulde tekniske dokumentation op til 10 år, f.eks. hvis der f.eks. sker en ulykke, og fabrikanten af den pågældende maskine ikke eksisterer længere, siger Steen Christensen. Reglerne omfatter mekanisk materiel til kategori 2 - zone 1/21.

Vi er totalleverandør på ATEX-området
Arkivet med tekniske dossierer findes bag lås og slå i et sikret rum på Teknologisk Institut. De tekniske dossierer bør derfor primært indleveres i papirudgave for at sikre, at man altid kan få adgang til oplysningerne, uafhængig af IT-udviklingen. Sendes dele af det tekniske dossier på USB er det fabrikantens ansvar at indholdet kan læses også efter 10 år på en alm. PC.

Foto af stålskabe

At vi også tilbyder opbevaring af teknisk dossier er en understregning af, at vi er totalleverandør og -rådgiver, når det gælder ATEX-direktivet 2014/34/EU  og brugerdirektivet 1999/92/EC. Vi kan udføre risikovurdering af maskiner og produktionsanlæg i område med risiko for eksplosiv atmosafære iht. ATEX-direktiverne. Vi kan også udfører støvtests og bidrage til udarbejdelsen af  APV iht. Brugerdirektivet 1999/92/EC og i det hele taget hjælpe enhver type virksomhed med at overholde reglerne og skabe en sikker arbejdsplads for medarbejderne og brugerne af deres maskiner.

Læs mere om opbevaring af teknisk dossier på

http://www.teknologisk.dk/24605

Udfyld: