Overvågning og rensning af vand - Udvikling af decentrale rensesystemer til spildevand

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Vand

Overvågning og rensning af vand - Udvikling af decentrale rensesystemer til spildevand

Decentral rensning af specielle typer spildevand er i mange tilfælde en økonomisk og miljømæssig favorabel løsning. Vi har erfaring med decentrale renseprocesser inden for forskellige kommunale og industrielle områder, og kan her hjælpe med både rådgivning og analyser.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Udvikling og dokumentation af nye biologiske metoder til spildevandsrensning (fx baseret på MBR- eller MBBR-teknologi).
  • Decentral rensning af miljøfremmede stoffer fra afløbs- og spildevand
  • Procesrådgivning og problemløsning på eksisterende decentrale anlæg
  • Rådgivning i forbindelse med procesovervågning, heriblandt udvælgelse af egnede sensorer
  • Udarbejdelse af effektivitetsdokumentation for nye og eksisterende teknologier
  • Udvikling af analyser til kvantificering af specifikke bakterielle grupper vha. både molekylære og dyrkningsbaserede mikrobiologiske metoder.
  • Rådgivning og analyser til øget udnyttelse af bi-/restprodukter fra spildevand
  • Rådgivning angående procesudvalg og omkostningsvurdering for spildevandsanlæg
  • International anerkendt dokumentation af virkningsgrad samt miljøvenlighed af nye teknologier på baggrund af Environmental Technology Verification (ETV) proceduren

Links