Partikelemission og partikler i arbejdsmiljøet

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Vejtromle

Partikelemission og partikler i arbejdsmiljøet

Der er i disse år stor fokus på at reducere indholdet af sundhedsskadelige partikler i luften og på at kortlægge omfanget af partikelforurening. I takt med den øgede bevidsthed om partiklers potentielt skadelige effekter retter lovgivning og grænseværdier sig i stigende grad mod de mindste partikler (nanopartikler, også kaldet ultrafine partikler eller UFP). Nanopartikler formodes at have særligt negative sundhedsmæssige effekter, idet de kan trænge dybt ned i lungerne – se mere nedenfor.

Det kan bl.a. være aktuelt at se på arbejdsmiljøkvaliteten (fx tæt på forureningskilder) samt at reducere de direkte partikelemissioner (fra fx motorer og brændeovne) – ikke mindst i bynære områder.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?
Her kan du se, hvad Teknologisk Institut kan tilbyde inden for karakterisering af partikelemission og partikler i arbejdsmiljøet, herunder en række cases og en oversigt over måleudstyr.

Partikellaboratoriet på Teknologisk Institut råder over en bred vifte af moderne udstyr til partikelkarakterisering, herunder mobilt og håndholdt udstyr, som gør det muligt at skræddersy en løsning til de fleste opgaver inden for karakterisering af partikler.

Figuren nedenfor illustrerer, hvor stor en andel af partikler i luften, der indåndes og deponeres i forskellige regioner af luftvejene. Det fremgår, at de ultrafine partikler (<0,1 mikrometer = 100 nanometer) effektivt deponeres dybt i lungerne – i alveoler og i bronkier – og langt mere effektivt end større partikler. Desuden bemærkes, at også deponering i de øvre luftveje (næse og svælg) øges, når partiklerne bliver meget små.

Luftbårne partikler

Andel af luftbårne partikler, der indåndes og deponeres i forskellige regioner af luftvejene.
H. V. Kristensen et al., Nanopartikler i arbejdsmiljøet (Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning og Forskning og Universitets- og Bygningsstyrelsen, 2010).