Partikelemission og partikler i arbejdsmiljøet - Partikler i arbejdsmiljøet

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Vejtromle

Partikelemission og partikler i arbejdsmiljøet - Partikler i arbejdsmiljøet

Er der mistanke om høje partikelkoncentrationer, fx på din arbejdsplads, kan Teknologisk Institut udføre partikelmålinger i arbejdsmiljøet og komme med en uvildig vurdering af partikelniveauet. Dette gøres ved at sammenligne med anbefalede grænseværdier fra bl.a. arbejdstilsynet og med vores store erfaringsdatabase fra andre målinger. Instituttet har lang erfaring med at bringe måleudstyr ud af huset til fx værksteder, haller, kontormiljøer, mobile enheder (fx tog) og udendørsmiljøer. En partikelmåling kan efter behov suppleres med måling af mere traditionelle arbejdsmiljøparametre.

Partikler i arbejdsmiljøet kan bl.a. stamme fra trafikkerede veje, produktionsprocesser eller andre lokale punktkilder (fx industri, brændeovne eller dieselgeneratorer). Nanopartikler (ultrafine partikler, UFP) dannes i de fleste forbrændingsprocesser, men de bidrager kun meget lidt til den samlede udledte partikelmasse (den traditionelle måleparameter). Til gengæld udgør nanopartiklerne oftest en antalsmæssig meget stor andel af det samlede partikelantal.

Partikellaboratoriet har indgående erfaring med online (realtime) masse- og antalsbaserede partikelmålinger og med fysisk og kemisk karakterisering af partikler opsamlet på filtre.  Se mere om måleudstyr.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Arbejdsmiljømålinger i fx værksteder, haller, kontormiljøer, mobile enheder og udendørsmiljøer
  • Screening og identificering af problematiske forurenings-/punktkilder
  • Kortlægning af luftforurening med personbåren udstyr
  • Personeksponering over tid med personbåren udstyr
  • Frigivelse af partikler/aerosoler fra forbrugerprodukter (fx levende lys og sprayprodukter)
  • Test af effektivitet af partikelfiltre og ventilationsfiltre/systemer, herunder også renrumsfiltre
  • Onlinebestemmelse af partikelkoncentration og partikelstørrelse
  • Måling af traditionelle parametre såsom CO, CO2, NOx og PAH (polyaromatiske hydrocarboner)

Cases

Links