Patient@home klar til at afprøve innovative velfærdsteknologier

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

-

Patient@home klar til at afprøve innovative velfærdsteknologier

Patient@home udgiver en midtvejspublikation, som bringer dig tæt på resultaterne fra projektets første tre år. Publikationen peger også fremad mod indsatsområderne i de sidste år, som især involverer testning af nye teknologier. Publikationen kan rekvireres nu.

- Flere interessante delprojekter er startet, der potentielt kan reducere hospitalernes ressourceforbrug samt øge patienternes aktive engagement i egen sundhed. I sidste halvdel af projektet skal dette udmøntes i flere konkrete afprøvninger og implementering af nye teknologier, skriver direktør Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden i sit forord til publikationen. 

Patient@home er Nordens største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt, som siden starten af 2012 har igangsat flere end 60 aktive forsknings- og udviklingsprojekter. Heraf er 13 produkter og services i dag færdiggjorte med aktiv deltagelse fra 41 virksomheder. Parallelt har Patient@home effektivt skabt rammerne for en ensartet og kvantitativ afprøvning af nye lovende teknologier, som kan bane vejen for bedre og hurtigere rehabilitering, flere ambulante behandlinger samt indlæggelse og pleje af patienter i eget hjem.

Patient@home træder nu ind i anden og sidste del af projektperioden og retter blikket mod innovationsprojekterne. Nu skal virksomhederne aktiveres og gøre brug af den nye viden og forskning, som er udviklet i projektets første periode. 

Robotteknologi kan aflaste pressede kommuner
Centerchef Jørgen Løkkegaard fra Teknologisk Institut står i spidsen for Patient@homes samlede innovationsarbejde og er derfor personen med det bedste overblik over de mange forskellige projekter. Jørgen Løkkegaard fortæller:

- Vi har i regi af Patient@home netop haft styregruppemøde, hvor vi har gjort status på indsatsen i 2015. Fra vores samarbejdspartnere rundt om i landet er budskabet fra kommunerne, at de spændt følger med i, hvilke nye teknologiske løsninger projektet har udviklet. Især inden for genoptræning og rehabilitering, som er en stor udfordring for mange kommuner, er Patient@home klar med spændende ny teknologi, der potentielt kan gøre arbejdet med genoptræning lettere og billigere.

- Flere og flere opgaver flyttes i disse år til kommunerne. Det er blandt andet en konsekvens af ønsket om mindre ambulant behandling på hospitalerne. Men kommunerne har hverken ressourcer eller midler til at tilbyde traditionel fysioterapi. Et af vores meget håndgribelige resultater eller produkter i projektet, som ved projektets afslutning i 2018 gerne skulle være klar til markedsbrug, er Universal Robotrainer. Ideen med robotten, der egentlig er udviklet på baggrund af en industrirobot, er, at robotten skal kunne understøtte eksempelvis blodproppatienter i at lave specifikke bevægelser, der lader dem genvinde funktionsevnen. Sensorer i robotten hjælper med at bestemme, hvor meget patienten skal understøttes, så øvelsen automatisk tilpasses patientens niveau og fremskridt. Behovet for individualisering er stort, og det har ledt til, at der lige nu udvikles en måde, hvorpå terapeut og patient sammen med robotten kan optage den bane, man ønsker at træne.

- Det lyder alt sammen som fagre nye verden, men faktisk er resultaterne med denne teknologi meget lovende. Idet mange kommuner hverken har ressourcer eller midler til at tilbyde traditionel fysioterapi, er ideen om en robot, som kan installeres i hjemmet og genoptræne patienten, en kæmpe hjælp, fortæller Jørgen Løkkegaard og konkluderer:

- Forventningen er, at Patient@home direkte og indirekte skal bidrage til innovation inden for produktudvikling af løsninger, der skal sikre, at vi kan forblive selvhjulpne længst muligt i eget hjem til trods for sygdom og funktionstab.

Publikationen opridser projekternes udvikling
Midtvejspublikationen er udgivet af Teknologisk Institut og gør status over aktiviteterne i Patient@homes første tre år. Under temaerne Monitorering, Pleje i eget hjem, Rehabiliterende træning, Viden- og informationshåndtering, Informations- og kommunikationsteknologi og Fast track giver publikationen indblik i resultaterne fra udvalgte Patient@home-projekter.

Hvert tema indledes med en perspektiverende artikel fra en af projektets centrale videnpersoner, som kort ridser aktuelle behov, muligheder og udfordringer op på området, samt hvilke mål og perspektiver Patient@home har sat.

Publikationen er gratis og er tænkt som inspiration til det videre arbejde i projektet.

Foto: Hannibal-Bach, fotograf

Download midtvejspublikationen i digital form