Plant Nursing Robotics - Om projektet

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

Plant Nursing Robotics - Om projektet

Projektbeskrivelse

RoboCluster, Forskningscenter Bygholm, Vitus Bering Denmark, Mærsk Instituttet, Teknologisk Institut og Designskolen Kolding ønsker at bringe moderne robotteknologi ind i en innovativ udvikling og anvendelse af nye intelligente redskaber til pleje af planter og grønne arealer.

Plant Nursing Robotics-projektet baserer sig på to af de tre temaer, som er prioriteret i første ansøgningsrunde for IKT-korridoren, nemlig ”IKT fra jord til bord” og ”Robotteknologi”.

Samtidig vil projektet indgå som et naturligt element i det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer, som RoboCluster og Teknologisk Institut sammen med en række partnere netop har fået tildelt midler til fra Rådet for Teknologi og Innovation.

Plantnursing 1Teknologicentrets hovedopgave er at igangsætte og understøtte udviklingen af kommercielle muligheder i krydsfelter mellem det robotteknologiske område og specifikke brancheområder. Teknologicenteret har fokus på fire overordnede indsatsområder, hvoraf det ene er Biologisk Produktion, som har til formål at understøtte udviklingen og anvendelsen af IKT, sensorer og robotter i jordbruget og fødevareindustrien.

Med Teknologicenteret ”i ryggen” vil ”Plant Nursing Robotics” således få det bedst mulige afsæt for en teknologisk udvikling, samtidig med at Teknologicenteret med sine aktiviteter vil kunne bidrage til at skabe en bred forankring af projektets resultater, som kan sikre en fortsat udnyttelse og udvikling, der også rækker ud over projektperioden.

Plant Nursing Robotics forventes gennemført fra januar 2007 til august 2008 og har til formål at fastholde og styrke samspillet mellem udstyrs-producenter og forsknings- og udviklingsinstitutioner, således at deltagerne på kort sigt opnår en betydelig synergi mellem igangværende udviklingsaktiviteter, og på længere sigt et styrket netværk, øget samarbejde, samt nye visioner, mål, strategier og produkter.

Erhvervsmæssige behov og konkrete problemstillinger projektet tager afsæt i

I Danmark bruger vi hvert år mange ressourcer på pleje af planter og grønne arealer. Det kan være i private haver, statslige og kommunale parker, anlæg, veje og grøftekanter, foreningers golfbaner og fodboldbaner, kirkegårde, afgrøder i økologiske landbrug og gartnerier, virksomheders plæner og beplantninger, bevaringsværdige biotoper i naturen, og mange flere. Plejen kan være at klippe og beskære planter, fjerne ukrudt, gødske, indsamle information om afgrøder, så eller høste.

Idet plejen kræver forholdsvist mange arbejdstimer, er der behov for mere intelligente redskaber, der mere eller mindre autonomt kan overtage en større del af plejen. De professionelle har økonomiske incitamenter. De private vil have en højere livskvalitet, og det kan en tidsbesparende, underholdende og populær planteplejerobot bidrage til. Forhold omkring økologi og brugen af sprøjtemidler er især for de professionelle med til yderligere at øge omfanget af arbejdstimer i plejen. Glyphosat er et udbredt ukrudtsbekæmpelsesmiddel hos private. Ved at blande robotteknologi med nye sprøjteteknologier, såsom cellespøjtning eller mikrospøjtning, ville dette forbrug kunne begrænses betydeligt, da sprøjtearbejdet nu udføres af en ”faglært”.

Automatisering af planteplejen vil betyde, at det monotone og/eller opslidende arbejde elimineres til fordel for en præcis, kvalitetsfremmende og fleksibel maskinoperation. Erfaringer med brugen af autostyring viser, at traktorførerens arbejdssituation i høj grad forbedres i retning af nedsat belastning samt øget arbejdskvalitet. Det naturlige næste skridt er at gøre maskinen/redskabet ubemandet, således at medarbejderen eller driftslederen kun fungerer som overvåger af systemet og således kan frigøres til sideløbende opgaver som kontrol af arbejdsresultat, målrettet supplerende manuelt arbejde m.m.

RoboCluster har i samarbejde med Keld Bertelsen, der er afgangsstuderende fra Industrielt Design, Designskolen Kolding, givet sin vision om fremtidens markrobot, RoBoss. Visionen beskriver dens interaktion og organisation, primært til brug i økologiske og biodynamiske jordbrug.Plantnursing 2

Parallelt hermed har Forskningscenter Bygholm, i samarbejde med University College Vitus Bering Denmark (VBD), arbejdet med at udvikle en redskabsbærende robot, Hortibot (www.hortibot.dk), til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartneriet, som rent faktisk vil virke i praksis. Baseret på erfaringerne med Hortibot har 3 studerende fra VBD i samarbejde med Hortibotprojektet givet deres bud på fremtidens autonome redskabsbærer, Hortibot 2. Målet var at konstruere et billigt, simpelt, og robust system, som kan tilfredsstille flest mulige af frilandsgartnerens ønsker.

Opbygning og formidling af relevant viden og kompetencer om IKT henholdsvis til de deltagende virksomheder og til andre interessenter

Konsortiets partnere vil via en række fælles projektaktiviteter interne workshops og online arbejdsdokumenter få indsigt i de nyeste landvindinger inden for robotteknologisk plantepleje lige fra det konceptuelle til konkret praktisk afprøvning og test. Vigtigst af alt vil projektet lade partnerne være en aktiv del af de udvalgte demonstrationsprojekter.

Projektet vil bane vejen for at et kommende innovationskonsortium kan udvikle de første operationelle planteplejerobotter til automatiseret plantepleje. Desuden er der etableret et værdifuldt vidensbaseret netværk mellem danske forsknings- og udviklingsmiljøer og de involverede virksomheder.

Projektperiode

Projektperioden 1. januar 2007 – 1. juli 2008

Konsortiet består af følgende virksomheder:


Horsens Kommune
mh Martin Hansen A/S
EGATEC A/S
H2 Logic ApS
Cetus
Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm
Mærsk McKinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi
RoboCluster
Teknologisk Institut
Vitus Bering
Designskolen i Kolding

Teknologisk Instituts rolle i projektet

Claus Risager fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi fortæller, at "Instituttets rolle i projektet er delt op i tre hoveddele. Den ene del handler om at kortlægge de markeds-, forretnings-og teknologimæssige muligheder for nye innovative robotløsninger på området. Den anden del handler om helt konkret at udnytte de deltagende virksomheders muligheder for ny forretnings- og produktudvikling. Den tredje del handler om at afprøve de mest lovende innovative potentialer. Her vil Instituttet fagligt set især kunne bidrage til at gøre planteplejerobotterne mere kognitive, dvs. udstyre dem med bedre evner til at fortolke og forstå sanseinput fra omverdenen i relation til den opgavekontekst de befinder sig i, herunder også understøtte en mere naturlig og intuitiv interaktion med brugere og andre robotter."

Plantnursing 3Budget

Partnere i Plant Nursing Robotics-projektet er RoboCluster, Forskningscenter Bygholm, Vitus Bering Denmark, Mærsk Instituttet (Syddansk Universitet), Designskolen Kolding og Teknologisk Institut. Det samlede budget er på 4,5 mio. kr., hvoraf de 2,25 mio. kr. kommer fra RTI’s såkaldte IKT-korridor, der kan støtte med op til 50 % af projekternes budget.Læs pressemeddelelsen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen,
Rådet for Teknologi og Innovation:
Robot med grønne fingre

Eller besøg deres hjemmeside på: www.fist.dk

Artikler om Plant Nursing publiceret i Center for Robotteknologis nyhedsbrev:

September 2008

August 2008

Juni 2008