Pleje- og omsorgssektor får ny taleteknologi

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Pleje- og omsorgssektor får ny taleteknologi

Omkring hver tredje medarbejder i hjemmeplejen har så svært ved at skrive, at det daglige dokumentationsarbejde er en udfordring og et vanskeligt arbejde. Med ny taleteknologi skal udvalgte arbejdspladser nu prøve at tale oplysninger ind i et computerprogram, der overfører tale til tekst. Center for Arbejdsliv sætter for første gang i Danmark i ældreplejen taleteknologi på dagsorden, i nyt projekt med plejecentre fra Esbjerg og Københavns Kommune.

April 2010

Projektet tager sit udspring i ni team i områdecenter Hedelund i Esbjerg og tre afdelinger på plejecentret Huset William i Københavns Kommune. Fælles for alle medarbejdere er, at de som del af deres arbejde skal føre elektronisk omsorgsjournal (EOJ). EOJ er en journal, hvor medarbejderne rapporterer fakta om borgerne for eksempel om medicin, pleje og sociale emner. Rapporteringen giver arbejdsmiljøudfordringer da ca. 30 procent af medarbejderne har læse-/skrivevanskeligheder.

Dagligdagens udfordringer
Formålet med projektet er at styrke trivslen for sundhedsfaglige medarbejdere, særligt læse-skrivesvage, vha. taleteknologi. 138 medarbejdere gennemgår oplæring i taleteknologiredskabet, og 24 medarbejdere uddannes til superbrugere, som skal bidrage til implementering af teknologien hos deres kolleger.

Medarbejderne skal dokumentere beboernes sundheds- og sygdomstilstand, og andre forhold af betydning for plejen, ved hjælp af den elektroniske omsorgsjournal. Baggrunden for projektet er, at flere oplever journalisering som stressende og tidskrævende. Flere ansatte føler, at de ikke har tilstrækkelige forudsætninger til at løse den skriftlige del af deres arbejde, og det påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig er kvalitetskravene til den sundhedsfaglige dokumentation stigende, både fagligt og i omfang. Nogle medarbejdere oplever belastning ved følelsen af ikke at slå til. Målet for projektet er at reducere denne følelse og styrke arbejdsmiljøet.

Bedre arbejdsprocesser
Projektets aktiviteter er planlagt omkring implementeringen af et taleteknologisk it-system, der kan understøtte dokumentationsarbejdet ved brug af tale frem for skrift (talegenkendelse) og sikre en kompetenceudvikling i grundlæggende læse-/skrivekundskaber.

De nye teknologier kræver nye arbejdsgange og rutiner, kompetenceudvikling og plads til læring. Projektet tager disse udfordringer op som sit omdrejningspunkt og sætter fokus på, hvordan teknologien kan bidrage til at styrke det psykiske arbejdsmiljø og effektivisere arbejdsprocesserne inden for pleje- og omsorgsområdet.

Center for Arbejdslivs rolle i projektet er som projektleder og proceskonsulenter at varetage den daglige projektledelse og koordinering, samt støtte arbejdspladserne i de aktiviteter, der skal gennemføres og foretage relevante arbejdsmiljøevalueringer mv. Det danske firma Prolog Development Center er leverandører af løsninger baseret på taleteknologi til projektet.

Som del af projektet udarbejdes der e-læringsmoduler for at understøtte muligheden for succesfuld implementering af brug af teknologierne. Et e-læringsmodul er et program til eksempelvis en computer eller håndholdt enhed, der visuelt med lyd, billede og tekst fremmer den individuelle læring og organisatoriske vidensopbygning lokalt og på tværs af arbejdspladserne. E-læringen kan efter projektets afslutning anvendes af kommunerne til at nå en målgruppe på ca. 11.000 medarbejdere i Københavns Kommune og Esbjerg alene.

For yderligere information om dette banebrydende projekt inden for ny teknologi og arbejdsmiljø, kontakt projektleder Charlotte Færch Lotz.

Tekst af Manisha Mie Petersen