Præcision ved tildeling af gødning i foragre og kiler

Mette  Walter

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 79.

Markforsøg - Præcision

Præcision ved tildeling af gødning i foragre og kiler

Centrifugalspredere har i mange år været den mest anvendte metode til udbringning af gødning.
De senere år er sektionsstyring og VRT (Variable-rate technology) i bred udstrækning blevet implementeret og de fleste fabrikanter tilbyder denne teknologi.

Det er derfor relevant at undersøge potentialet for optimering af gødskning ved anvendelse af sektionsstyring, VRT-teknologi, bomspredere samt andre nye og alternative teknologier.

Formålet med denne test var at bestemme præcisionen af ​​gødskning i foragre og kiler, ved anvendelse af en centrifugalspreder uden sektorkontrol, indstillet til 24 meter arbejdsbredde. Herved stilles data til rådighed for evaluering af nye teknologier, sammenlignet med en traditionel spredningsmetode.

Gødningsspredere evalueres typisk ved at bestemme variationskoefficienten (CV), hvilket er en god metode, når spredebilledet skal evalueres. I denne test har det derudover været nødvendigt også at se på tildelt mængde i et større område omkring forager. Derfor er data fra test anvendt til også at udarbejde et histogram over tildelingen i forager, som supplement til variationskoefficienten. Som supplement til variationskoefficienten er data fra testen anvendt til at udarbejde et histogram over tildelingen i forager og kile.

Histogrammet viser den gennemsnitlige tildeling af gødning i et 38 meter bælte fra foragerens markskel og ind i marken. For at sikre, at det dobbelte overlap fra spredning i forageren, indgår i opgørelsen er bæltets bredde fastlagt til 38 meter.

Histogram - Gødning

Resultaterne indikerer, at der er en generel tendens til at anvende en lavere tildeling i grænseområdet fra markskel og cirka 38 meter ind i marken, når sprederen vel og mærket anvendes i henhold til brugsanvisningen. Mange brugere fortæller dog, at man bliver overrasket over, hvor sent man henholdsvis skal slukke og tænde sprederen. Det kan i sig selv være et godt argument for at tage de nye teknologier i brug.

Ser man på variationskoefficienten i forageren, kan vinkler over 75° håndteres med en traditionel spreder uden sektionsstyring eller automatisk nedlukning, uden bemærkelsesværdigt udbyttetab.

Ved vinkler på 60° er variationskoefficienten over 15% i et område på cirka 8-10 meter, hvilket kan medføre udbyttetab. Ved vinkler på 30° ligger variationskoefficienten over 15% i et område på ca. 30-35 meter og dermed er udbyttetab i dette område forventeligt.

Testresultaterne viser, at tildeling uden sektionskontrol kan lade sig gøre, særligt på marker uden spidse vinkler, men det forudsætter, at chaufføren er omhyggelig med at læse instruktionsbogen og køre efter denne.

Sektionskontrol eller ej, et godt stykke arbejde forudsætter at spredebilledet er korrekt, så husk spredebakkerne til kontrol af spredebilledet inden gødskning.

Læs mere