Produktivitetsanalyse: Forøg dækningsbidraget med op til 50 procent

Ole Grønlund Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 10.

Et billede af en masse produkter på et samlebånd

Produktivitetsanalyse: Forøg dækningsbidraget med op til 50 procent

En produktivitetsanalyse viser, hvor der skal sættes ind for hurtigt at øge virksomhedens produktivitet. Teknologisk Institut kan hjælpe dig med at analysere din virksomheds produktivitet og fastlægge dens forbedringspotentiale. Forbedringspotentialet vises i budget/regnskab, og vi kan derudover hjælpe dig med at lave en handlingsplan, der sikrer, at potentialet realiseres. Vi hjælper også med at gennemføre konkrete forbedringer som fx holdningsændring blandt medarbejdere.


Med en produktivitetsanalyse får du:

 • Objektive registreringer af produktiviteten
 • Driftsanalyser på flaskehalsanlæg
 • ”Bruttoliste” over forbedringsforslag
 • Grundlag for igangsætning af produktivitets-fremmende aktiviteter
 • Indledt en holdningsændring til fokus på værditilvækst og spildreduktion


En produktivitetsanalyse forløber som følgende:

 • Informationsmøde - Informationsmøde med berørte medarbejdere om formål, baggrund, analysemetoder og virksomhedens mål.
 • Produktivitetsanalyse - I analyseperioden, der tidsmæssigt afhænger af analyseområdets størrelse, gennemføres: frekvensanalyse, flaskehalsanalyse, indsamling af medarbejderforslag samt konsulentens umiddelbare observationer til potentielle forbedringer.
 • Ledelsesrapport - Analysen sammenfattes i en kort ledelsesrapport, som viser fordelingen på værdiskabende tid og spildtyper, en liste med konkrete forbedringsforslag, oplæg til aktivitetsplan samt en regnskabsanalyse, der viser med hvilke beløb virksomhedens bundlinje og dækningsbidrag påvirkes.
 • Resultatmøde - Medarbejderne præsenteres for analysernes resultater, om straks-tiltag til forbedringer samt fremtidige forbedringsprojekter.

 

Lagkagediagram over Teknologisk Instituts erfaringstal for frekvensanalyser

Teknologisk Instituts erfaring er, at kun 53 % af den tilgængelige tid anvendes produktivt.

 

Vidste du at...

... man inden for Lean kan opdele produktionsprocessen i grønne, gule og røde tider?

 • Grøn tid = Værdiskabende aktiviteter
 • Gul tid = Ikke værdiskabende men nødvendige aktiviteter
 • Rød tid = Ikke værdiskabende og ikke nødvendige aktiviteter

På denne måde kan man få et overblik over produktionsprocessens tidsforbrug opdelt i Værditid og Spildtid. Vore erfaringer viser, at der kan hentes produktivitets-stigninger på 25-50 %.