Produktkort: Nedbring sygefraværet og øg trivslen på arbejdspladsen - Sygefraværet faldt 20 procent trods svær fusion

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Produktkort: Nedbring sygefraværet og øg trivslen på arbejdspladsen - Sygefraværet faldt 20 procent trods svær fusion

Erfaringer fra sygefraværsprojekt 'Nærvær i Arbejdet' - En indsats over 2 år for 18 arbejdspladser i sundhedssektoren - Hvordan reduceres sygefraværet og øges trivslen?

Case: Kvindeafsnittet på Viborg Sygehus lykkedes med at skabe fællesskab i nyfusioneret afdeling og skære 20 procent af sygefraværet gennem projekt Nærvær i Arbejdet.

"Hvis ikke det var for de input og muligheder, som projekt Nærvær har givet, tror jeg ikke, jeg var blevet som afdelingssygeplejerske."

Ordene kommer fra Inge Lundholm, som blev afdelingssygeplejerske for det nyoprettede kvindeafsnit på Regionshospitalet i Viborg i 2009. Kvindeafsnittet blev til som en fusion af to tidligere afsnit, hvor Inge Lundholm var leder af det ene. Fusionen bragte mange frustrationer med sig blandt medarbejderne, som pludselig fik nye omgivelser, nye kolleger og nye arbejdsopgaver. Men gennem projekt Nærvær i Arbejdet lykkedes det at skabe et godt arbejdsklima og tilmed en kraftig reduktion af sygefraværet.

Projektet Nærvær i Arbejdet havde til formål at nedbringe sygefraværet på 18 arbejdspladser på sundhedsområdet. Konsulenter fra Center for Arbejdsliv og Region Midtjylland med viden og erfaring inden for arbejdsmiljø, organisering og ledelse hjalp arbejdspladserne til at finde de løsninger, som kunne hjælpe lige præcis dem med at skabe et større nærvær og dermed et mindre fravær.

For afdelingssygeplejerske, Inge Lundholm, bestod den største udfordring i at få skabt en fælles kultur på den fusionerede arbejdsplads, og selvom det var en sænkelse af sygefraværet, der var projekt Nærværs hovedformål, så skete det gennem opbygning af nærvær, hvilket der var et stort behov for på Kvindeafsnittet i Viborg.

Vaner under lupProjekt Naervaer i arbejdets logo
Et af de initiativer, som blev iværksat på arbejdspladsen igennem projektet, var et såkaldt serviceeftersyn af medarbejdernes vaner.

"Igennem et spørgeskema blev alle spurgt til deres positive og mindre positive vaner, og på baggrund af svarene blev der på en fælles temadag med konsulentbistand fra projekt Nærvær i Arbejdet udarbejdet tre temaer, som vi ønskede at sætte fokus på", fortæller Inge Lundholm.

De tre fokusområder blev: Bedre brug af elektronisk patientjournal (EPJ), fokus på udvikling af samarbejdet imellem de tre
specialegrupper samt fortsat udvikling af trivsel og god atmosfære på arbejdspladsen.

Til hvert af de tre fokusområder blev der tilknyttet to medarbejdere, som fungerede som tovholdere på fokusområderne. Igennem en grundig dialog med deres kolleger operationaliserede disse tovholdere fokusområderne i tre handleplaner med konkrete forslag til, hvordan medarbejderne kunne håndtere de tre temaer. For eksempel blev der udarbejdet en lokal manual for brugen af EPJ, som skulle implementeres året efter, så alle vidste, hvor og hvordan sygeplejen skulle dokumenteres.

Ifølge projektchef, Birgit Lübker fra Center for Arbejdsliv på Teknologisk Institut, er det en rigtig god ide at involvere medarbejderne i arbejdspladsens trivsel på den måde.

"Når medarbejderne er dem, der definerer og foreslår de områder, som kræver særlig fokus, giver det et vigtigt medejerskab over både udfordringerne og løsningerne. Og vi ved, at øget medbestemmelse på eget arbejde resulterer i et lavere sygefravær på sigt. Det er rigtig flot, at det på den måde er lykkedes afdelingen at komme styrket igennem de svære omstændigheder, de stod over for på arbejdspladsen", siger hun.

Og netop sygefraværet faldt allerede drastisk på kvindeafsnittet i Viborg. Hvor de to afdelinger i 2008 havde et sygefravær på henholdsvis 8,88 og 2,73 procent, så havde den nye afdeling i 2010 kun et sygefravær på 1,93 procent. Og sådan en udvikling glædede ikke kun projektets deltagere, men også direktøren i Forebyggelsesfonden, da fonden finansierede en stor del af projekt Nærvær i Arbejdet.

Anerkendelse af resultater
Direktør i Forebyggelsesfonden, Charlotte Fuglsang, fulgte sammen med en række eksperter projekt Nærvær i Arbejdet i et såkaldt Advisory Board, og hun er meget imponeret over resultaterne fra Viborg.

"Sådan en historie er jo rigtig god. Den viser, at det godt kan lade sig gøre at gennemføre en omstrukturering samtidig med et udviklingsarbejde. For at opnå succes, er det vigtigt med en god projektstyring og nogle ressourcer, som i dette tilfælde kom fra Forebyggelsesfonden", siger hun.

De gode erfarigner fra Nærvær i Arbejdet er fulgt op af en anden stor indsats: '5 i 12 - Bedre arbejdsmiljø og trivsel i Region Hovedstaden' - Her har 12 arbejdspaldser (sygehusarbejdspladser og boinstitutioner) videreudviklet metoder og intervention.Se mere herom: www.5i12.dk.