Projekt - Overvågning af svovl- og partikelforurening fra skibe

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Projekt - Overvågning af svovl- og partikelforurening fra skibe

Projektstart juli 2013. Forventet afslutning december 2015.

I de såkaldte Emission Control Areas (ECA), herunder Nordsøen, Østersøen og de indre danske farvande, mødes skibsrederne med strenge krav til svovlindholdet i brændstof. I 2010 blev grænseværdien nedsat til 1 % svovl (maks.) og i 2015 til blot 0,1 %. Svovlindholdet i brændstof kontrolleres i dag ved tilfældige tjek af såkaldte bunkerregnskaber, brændstoflogs, og kun i ganske få tilfælde foretages en egentlig kemisk brændstofanalyse, når skibet er i havn. Disse metoder til håndhævelse er utilstrækkelige og bør ikke stå alene. Effektiv håndhævelse og lige vilkår for rederne kalder derfor på en simpel og robust kontrolmetode for svovlindhold.

Skib

I indeværende projekt er ambitionen at udvikle en kontrolmetode til formålet. Det primære fokus er at estimere svovlindholdet ved at måle indirekte i skibenes røgfaner ved passage under Storebæltsbroen (proof-of-concept). Langt størstedelen af skibstrafikken gennem Danmark passerer enten Storebælt eller Øresund, og ved at måle her er der således potentiale for effektiv screening af en stor del af flåden.

I projektet undersøges forskellige tilgange via avancerede men kosteffektive sensorteknologier. Den grundlæggende idé er at måle SO2- og CO2-indholdet i røgfanen og bruge forholdet mellem de to gasser til estimering af svovlindholdet. Dette er en videnskabelig dokumenteret metode til beregning af svovlækvivalenter i røggas.

Mål for projektet

Det overordnede formål er udvikling af en kosteffektiv hurtigmetode til overvågning af svovlforurening fra skibe.

Deltagere

  • Zenzors A/S
  • Nordic Tankers Marine A/S
  • A/S Storebælt
  • Danmarks Rederiforening
  • Teknologisk Institut

Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under MUDP-støtteordningen (2012).

Se også