REACH: Rådgivning og Test - Identifikation af virksomhedens lovmæssige forpligtelser i henhold til REACH

Sie Woldum Tordrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 55.

REACH - Balloner

REACH: Rådgivning og Test - Identifikation af virksomhedens lovmæssige forpligtelser i henhold til REACH

Det kan være en omfattende opgave at identificere virksomhedens rolle eller roller i leverandørkæden og leve op til de lovmæssige krav i henhold til REACH.

REACH-kravene til en virksomhed afhænger af:

 • Om produktet er et rent kemisk stof, en kemisk blanding eller en artikel
 • Virksomhedens placering i leverandørkæden
 • Farligheden af kemikaliet i produktet
 • Mængden af det farlige kemikalie i produktet.

Teknologisk Institut kan hjælpe med:

 • Rådgivning om og identifikation af virksomhedens pligter i henhold til REACH
 • Rådgivning om et produkts farlighed og risiko ved anvendelse
 • Rådgivning om kandidatlistestoffer (SVHC)
 • Rådgivning om klassificering og mærkning af kemiske stoffer og blandinger i forhold til CLP-forordningen
 • Rådgivning i forbindelse med samt udarbejdelse af leverandørdeklarationer.

Hvad betyder REACH for virksomhederne?

Det betyder, at:

 • Alle virksomheder, der producerer, importerer (til EU) eller anvender kemikalier i mængder ≥ 1 ton/år, har forpligtelser i henhold til REACH.
 • Importører (til EU) og forhandlere af artikler, som indeholder ≥ 0,1 vægtprocent af særligt problematiske stoffer, er yderligere omfattet af REACH.

En artikel er: En genstand, der gennem produktion bliver givet en speciel form, overflade eller design, som har større betydning for genstandens funktion end den kemiske sammensætning af genstanden – dvs. varer i al almindelighed.

Særligt problematiske stoffer er: Stoffer, som er kræftfremkaldende, skadelige for arveanlæg, skadelige for forplantning, svært nedbrydelige, bioakkumulerende, toksiske og/eller hormonforstyrrende, og som er opført på REACH-forordningens kandidatliste.