Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Rengøring og innovation - en udviklingshistorie fra sengekanten

Jørgen  Løkkegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 70.

Rengøring og innovation - en udviklingshistorie fra sengekanten

November 2012

Mindsket smitte og færre hospitalserhvervede infektioner er en udfordring og en ambition, som alle hospitaler tager meget alvorligt. Det gælder ikke mindst ift. rengøring af hospitalssenge, som kan udgøre en smitterisiko for patienterne - og løsningen kan være bedre uddannelse af rengøringspersonale, øget fokus på arbejdsprocesserne og procedurerne omkring sengevask, samt et tæt samarbejde med sengeproducenterne.

Billede af to hospitalssenge, den ene er grøn, den anden er blåUnder overskriften ”Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge” indledte Neurocentret og Servicecentret på Rigshospitalet sammen med Center for Arbejdsliv i 2010 et projekt for at forbedre rengøring og hygiejne på hospitalets senge. Det skete for at undersøge, hvordan forskellige typer af coating (overfladebehandling) med ’easy-to-clean’ egenskaber, og hvordan fokus på hygiejne og nye standardiserede arbejdsprocesser kunne hjælpe til at forbedre rengøringen af hospitalssenge samt mindske bakteriefloraen og den direkte smitterisiko i indlagte patienters nærmeste omgivelser - nemlig sengen. Nu er projektet gennemført og evalueret, og resultaterne giver stof til eftertanke.

145 blå og grønne hospitalssenge
145 senge fra sengeafsnittet Neurocentret på Rigshospitalet er blevet coated i henholdsvis grøn og blå. Det er gjort for at kunne skelne mellem to forskellige typer ’easy-to-clean’ coating: Den ene type er meget glat og derved rengøringsvenlig, den anden har derudover også et aktivt stof, som hurtigere reducerer antallet af bakterier på overfladen. Coatingerne blev udvalgt mellem 15 forskellige typer coatings af Materialeprøvning, Teknologisk Institut i Århus.

Iøjnefaldende snavs
- Vi havde en antagelse om, at rengøringspersonalet manglede større viden om betydningen af rengøring af sengene, samt at den vanskelige konstruktion, som sengene har, mindsker omhyggeligheden.  Derfor ville vi undersøge mulighederne for at optimere arbejdsprocesserne, øge opmærksomheden på sengerengøringen og reducere rengøringstiden efter udskrivning af patienter, fx ved at anvende en overfladebehandling, der mindsker mængden af pletter, som samler bakterier. Det fortæller centerchefsygeplejerske og kontaktperson for projektet Vibeke Freilev fra Neurocentret på Rigshospitalet og fortsætter:

- Noget af det, der virkelig generede øjnene, før sengene blev overfladebehandlet, var, at de ofte så snavsede ud. Selvom de stod nyopredte og klar til en ny patient, var der ofte afskalninger og "gamle pletter" på sengene. Limkanten mellem seng og gummilisten var fyldt med snavs, så vi eksperimenterede med at lade malingen gå en cm ind over gummifenderlisten, og det ser ud til, at der ikke samler sig snavs på samme måde som hidtil.

Reducerede smitterisici med 40 procent
Efter projektet med fokus på rengøring af hospitalssenge på Neurocentret faldt antallet af patienter, der blev smittet under indlæggelse på afdelingen, med 40 procent - fra 7,5 procent af patienterne til 4,5 procent.

Når der færdes mange mennesker på et lille område, stiger risikoen for at pådrage sig en sygdom, og på landets hospitaler bliver 8-10 procent af alle patienter smittet, mens de er på hospitalet - ca. 80.000 årligt. Dette tal var i projektets slutmåling faldet til 4,5 procent på Neurocentret på Rigshospitalet.

- Vi kan ikke sige, at det er på grund af coatingen, at antallet af smittede er faldet i løbet af projektperioden, men det er nærliggende at tro, at projektet samlet set har haft en positiv indflydelse, siger seniorkonsulent Henrik Vejen Kristensen fra Teknologisk Institut.

Resultat og perspektiv
Projektansvarlig Casper Burlin, Teknologisk Institut siger:

- Det samlede resultat fra projektet er, at coating ikke i sig selv kan siges at have forbedret sengerengøringen og herved også have sænket smitterisiko for indlagte patienter. Kombinationen af senge, der er lettere at rengøre, træning af rengøringspersonale i hygiejne og nye arbejdsmetoder, samt et øget fokus på hygiejne på afdelingen viser, at det er muligt at sænke antallet af patienter med hospitalserhvervede infektioner.

På Rigshospitalet betyder det, at man vil holde fokus på træning af rengøringsmedarbejderne og hygiejne på afdelingen. Fremadrettet vil det også være et krav til sengeproducenterne, at de coates med ’easy-to-clean’ overfladebelægning. Erfaringerne fra projektet vil også bruges som led i Rigshospitalets indsats for at nå Region Hovedstadens målsætning om at nedbringe antallet af hospitalserhvervede infektioner med 50 % frem mod 2014.

Fakta:

Projektet er finansieret dels af ABT Fonden - nu Fonden for Velfærdsteknologi - og Rigshospitalet. I projektet samarbejde Center for Arbejdsliv og Materialeprøvning fra Teknologisk Institut med coatingleverandøren C5 og rengøringsselskaberne ISS og Sodexo.