Rethink Resources - Ressourceeffektiv produktion

Signe  Skov-Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 68.

Ressourceeffektiv produktion

Rethink Resources - Ressourceeffektiv produktion

Projektets formål og fokus
Projektet har til formål at etablere et innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign. Centret tilbyder ny viden om produktdesign (designmetoder og materialer), produktionsmetoder (automatisering og logistik), end-of-life (lukkede kredsløb, levetidsforlængelse og materialestrømme) samt nye, grønne forretningsmodeller. I projektet udvikler vi værtøjerne/metoderne, og der forestås konkrete forløb med virksomheder og kommuner for at vise de gode eksempler på ressourceeffektivitet. 

Hvad får I ud af det som virksomhed?
Som virksomhed får I ny viden om ressourceeffektivitet. Som led i projektgennemførsel har I mulighed for at modtage gratis rådgivning for at teste og tilpasse centrets fremtidige ydelser.

Hvilke konkrete aktiviteter tilbyder projektet?
Teknologisk Institut er ansvarlig for udvikling og gennemførsel af et mobilt showroom, som formidler/udstiller projektets aktiviteter og centrets ydelser i 4 pilotkommuner. Pilotkommuner engageres for at sætte ressourceeffektivitet på dagsordenen med inddragelse af lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Hvad er vores rolle i projektet?
Teknologisk Institut bidrager til udvikling af aktiviteterne i projektets showroom, hvori vi forestår faciliteringen af idéudviklings- og idérealiseringsworkshops.

Læs mere om Rethink Resources her.