RFID teknologien i byggeriet

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

RFID Teknologien i byggeriet

RFID teknologien i byggeriet

Fokus på ny teknologi i byggeriet - RFID kan forhindre svind/tyveri mv.

RFID-teknologien i byggeriet rummer store muligheder for effektiviseringer af logistikken, styring af byggeprocessen og ikke mindst den efterfølgende vedligeholdelse - men tager branchen imod udfordringerne?

De områder, hvor teknologien umiddelbart kan anvendes med fordel, er i Facility Management, sikkerhedskontrol og tyveri samt sporing af udstyr og enheder.
Her findes løsninger, der er afprøvet og hvor eventuel lokal tilpasning er eneste justering.

Roadmap for RFID Applications to Construction Industry

Rapport til download:

De store landvindinger kan dog især hentes inden for hele planlægningsprocessen i byggeriet, indeholdende både designfasen og logistikken i det enkelte byggeprojekt, samt ikke mindst hele miljøsiden ved bortskaffelsesprocessen og i styringen af historikken i de materialer, som er eller skal anvendes i fremtiden.
Her kræves forskning og større viden og ikke mindst praktisk afprøvning af mulige løsninger. Dette kan enten ske med hjælp fra innovationssystemet eller via brancherelaterede initiativer i et offentligt-privat samarbejde.

Byggebranchen har ikke, som detailhandlen, en 'WalMart', der kan sætte RFID-toget på skinner og trække en udvikling i gang til gavn for en hel branche. Det er i hvert fald svært at pege på en bestemt virksomhed eller organisation, som skulle være 'trækhest' for hele branchen.

Det er en af konklusionerne i en rapport fra Teknologisk Institut udarbejdet på vegne af fire lande i det europæiske samarbejde ERAbuild. De fire lande er Finland, Sverige, England og Danmark. Den danske opdragsgiver er Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), der i samarbejde med de øvrige lande udbød opgaven 'RFID in Construction' i foråret i en indbudt tilbudsgivning.

Teknologisk Institut har gennemført analysen i samarbejde med svenske, finske og engelske forskere og konsulenter. Analysen rummer et "RFID Roadmap for Construction", der viser en række applikationer, som allerede eksisterer, og en række applikationer, der bør eller skal udvikles i fremtiden, for at branchen kan udnytte alle muligheder. I en af de tidligste undersøgelser og forskningspapirer om RFID i byggeriet konkluderes: "RFID technology is a promising technology for the construction industry that can be integrated into systems that can track materials, identify vehicles, and assist with cost controls."

RFID-teknologien rummer et stort potentiale - også for byggebranchen, men der må også regnes med store udfordringer både på virksomhedsniveau, for branchen som helhed og dens organisationer. Der kan læres meget af, hvordan andre brancher har grebet udviklingen an, men det er mere end en 'copy-paste' situation, specielt når det drejer sig om den bagvedliggende infrastrukturer og de systemer, der skal kunne håndtere de mange data.

Arbejdet med både den faktiske anvendelse af RFID i dag i branchen samt de forskningsmæssige resultater har taget udgangspunkt i de fire lande, men tillige inkluderet både USA og ikke mindst Asien. Resultatet har udmøntet sig i en række anbefalinger, som virksomheder, branchen og organisationer kan tage fat på umiddelbart understøttet af nationale og ikke mindst EU-initiativer på forsknings- og udviklingsområdet.

Branchens struktur med mange små og en række store aktører betyder, at der vil være behov for en række demonstrations-cases målrettet de mange segmenter -
så man kan overbevise sig om, at der er noget at hente for den enkelte virksomhed.
Flere cases, applikationer og pilotprojekter foreligger allerede, så der er ikke den store grund til at indtage en 'wait-and-see' holdning her. Virksomhederne har masser af fordele ved allerede nu at få sine egne erfaringer.

I analysen har der været afholdt workshops og interviews blandt repræsentanter fra branchen i ind- og udland, dette har medvirket til at styrke rapportens anbefalinger samt hvor dele af rapportens indhold vil være tilgængeligt.

Rapporten ligger her til download: