Risikoledelse

Palle Grøndahl

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 25.

-

Risikoledelse

Organisationer af alle typer og størrelser står over for interne og eksterne faktorer og påvirkninger, der gør det usikkert, om og hvornår de vil nå deres mål. Den effekt, denne usikkerhed har på en organisations mål, er "risiko".

Alle aktiviteter i en organisation indebærer risici. Organisationer styrer risici ved at identificere dem, analysere dem og derefter vurdere, om risikoen bør ændres ved risikobehandling for at opfylde organisationens risikokriterier. Gennem denne proces kommunikerer og rådfører de sig med interessenter og overvåger og vurderer risikoen og de kontroller, der ændrer risikoen for at sikre, at der ikke kræves yderligere risikobehandling. ISO 31000 er en international standard, der beskriver denne systematiske og logiske proces i detaljer.

Mens alle organisationer håndterer risiko i en vis grad, etablerer ISO 31000 en række principper, der skal opfyldes for at gøre risikoledelse effektiv. Det anbefales, at organisationer udvikler, implementerer og løbende forbedrer en ramme, hvis formål er at integrere processen til styring af risikoen i organisationens overordnede styring, strategi og planlægning, ledelsesrapporterings­processer, politikker, værdier og kultur.

Risikoledelse kan anvendes på hele organisationen på mange områder og niveauer til enhver tid, men også på specifikke funktioner, projekter og aktiviteter.

Selv om risikoledelse er udviklet over tid og inden for mange sektorer for at imødekomme forskellige behov, kan vedtagelsen af konsekvente processer inden for en ramme bidrage til at sikre, at risici styres effektivt og sammenhængende på tværs af en organisation. Den generiske tilgang beskrevet i ISO 31000 indeholder principperne og retningslinjerne for styring af enhver form for risiko på en systematisk, gennemsigtig og troværdig måde og indenfor enhver rækkevidde og kontekst.

Ved korrekt implementering og vedligeholdelse kan risikoledelse for eksempel:

 • Øge sandsynligheden for at nå målene
 • Tilskynde til proaktiv adfærd
 • Gøre opmærksom på behovet for at identificere og behandle risici i hele organisationen
 • Forbedre identificeringen af muligheder og trusler
 • Overholder relevante lov- og myndighedskrav og internationale normer
 • Forbedre obligatorisk og frivillig rapportering
 • Forbedre forretningsledelsen
 • Forbedre interessenternes tillid
 • Etablere et pålideligt grundlag for beslutningstagning og planlægning
 • Forbedre kontrol
 • Effektivt allokere og bruge ressourcer til risikohåndtering
 • Forbedre operationel effektivitet og effektivitet
 • Forbedre sundheds- og sikkerhedsmæssige præstationer samt miljøbeskyttelse
 • Forbedre tabsforebyggelse og hændelsesledelse
 • Minimere tab
 • Forbedre organisatorisk indtjening
 • Forbedre organisatorisk modstandsdygtighed