Roadpricing - Citylogistik

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Roadpricing - Citylogistik

Road-pricing-temaet skal medvirke til at understøtte innovation i kommuner og virksomheder samt styrke udviklingen af nye teknologier. Arbejdet med de miljømæssige aspekter af godstransporten i Danmark har stået på i mere end 15 år ligesom udfordringer omkring citylogistikken har ledt til en række tiltag i forskellige danske byer.

Det vigtigste ved indførelsen af løsninger for road-pricing er, at man bygger på en fremtidssikret teknologi, måske endda en teknologi, som Danmark i fremtiden vil kunne komme til at tjene penge på som eksportvare via udvikling og know-how. Alle større byer i verden er ved at blive kvalt af forurening og bilkøer, derfor den aktuelle diskussion om trængselsafgifter.

Det mest optimale ville være at udstyre bilerne med GPS og udstyr, så man undgår bilsluser og galger med kameraer og brobisser. Her kan der peges på GPS-teknologien, som er tiltrækkelig udviklet til også at kunne håndtere løsninger knyttet til f.eks. en betalingsring. I fremtiden bliver det endnu bedre, når det europæiske geopositionære satellit-system Galileo kommer i gang, for så bliver GPS uhyre meget mere præcist. Anvendelsesmulighederne for GPS i bilerne uendelig lang. Det første kan blive indførelsen af roadpricing i hele landet.

Banetest i Sturup Sverige af RFID BroBizz

Den næstbedste løsning vil være at anvende den, som de fleste kender fra Bro-bizz’er til Storebælt- og Øresundsforbindelserne. Teknologien her er kendt og driftssikker, men kan i princippet gennemføres med det samme. 

De mest almindeligt anvendte RFID-baserede løsninger indført i Europa minder om BroBizz systemet fra Øresund- og Storebæltsforbindelserne. I grove træk er BroBizz'en en RFID-tag. Den mere korrekte betegnelse for teknologien er DSRC = Digital Short Range Communication: en standard udviklet specielt til brug på veje for betaling af afgifter

En aktiv RFID-tag (typisk frekvensområde 5,8 GHz) med lang rækkevidde udsender et radiosignal, der bliver opfanget af en læser ved terminalen. Systemet registrerer, hvilken køretøj der passerer gennem anlægget og trækker et beløb fra den tilknyttede konto. Endelig kan automatisk opkrævning ved anvendelsen af GPS være nøglen til udviklingen af informationssamfundet inden for vejtransport, idet det udstyr, der allerede er installeret i køretøjer, vil gøre det muligt at indsætte færdselssikkerhedstjenester, og telematiktjenester, som vil skabe en merværdi for de rejsende: et automatisk nødopkald ved ulykker, tidstro information om trafikafviklingen eller rejsetider osv. Dermed bidrager systemet til at styrke den elektronikindustrien, som er førende på området, og som opfordrer til at gennemføre tekniske standarder, således at en fragmentering af markedet kan undgås. Bilproducenterne vil i øvrigt også få mulighed for at integrere udstyret til automatisk betaling i nye køretøjer.

E&T har gennemført en større test af RFID Brobizz’er

Når brobizzerne testes fysisk ved kørsel igennem betalingsanlæggene på henholdsvis Storebælt og Øresund, er der ikke mulighed for at gennemkøre flere tusinde gange, ene og alene pga. det omfattende tidsforbrug det ville kræve. Omvendt er det mange tusinde biler, der passerer igennem betalingsanlæggene hver dag, hvorfor det også ønskes at se på læsesikkerheden over mange aflæsninger.

BroBizz test i RFID test og videncenter på Teknologisk Institut

Brobizztypen er lidt anderledes end de tags E&T normalt tester. Brobizzen er en aktiv RFID-tag der sender på 5,8 GHz. Med den aktive tag er der også mulighed for at sende på større afstande op til 10-20 m, som det bl.a. er krævet i et betalingsanlæg.