Robotforskere fra Harvard og MIT får hjælp af Teknologisk Institut

Nikolai  Tuborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 44.

Pige sammen med NAO robot

Robotforskere fra Harvard og MIT får hjælp af Teknologisk Institut

Forskere fra MIT og Harvard i USA har sat sig for at undersøge børns åbenhed overfor interaktion med robotter. Det sker på baggrund af, at virksomheder, robotforskere og -designere i stigende grad udvikler og tester robotter til et stadigt yngre publikum.

Robotforskerne fra Harvard og MIT ser et behov for at inkludere børns synspunkter, refleksioner og præferencer, når man designer sådanne robotter, samt en dybere forståelse af de psykologiske og sociale indvirkninger, robotter kan have på børn.

Det amerikanske Center for Children’s Speculative Design er etableret af forskere fra MIT og Harvard netop med henblik på aktivt at involvere børn i design af deres egen fremtid. De har derfor udviklet et værktøj, som skal undersøge børns naturlige og umiddelbare interesse i at interagere med en robot, deres åbenhed overfor socio-emotionel interaktion med robotter, deres tilbøjelighed til at deltage i kreative læreprocesser med en robot samt deres opfattelse af funktionalitet og brugbarhed i relation til robotter.

- Interaktionsforskning i forholdet mellem børn og robotter er stadig primært baseret på undersøgelser med voksne. Metoderne og sprogbruget er sjældent tilpasset børn og ofte baseret på ad hoc målinger, som kan være svære at sammenligne, fortæller Victor van den Bergh fra Harvard Graduate Scool of Education, som sammen med David Robert fra MIT’s Media Lab etablerede centeret i 2013.

De to forskere har derfor udviklet en undersøgelse - “Children’s Openness to Interacting with a Robot Scale” (COIRS) – et standardiseret og valideret psykometrisk redskab designet specifikt til at måle børns åbenhed over for robotter. Den er udviklet med input fra bl.a. lærere, forskere i pædagogik og sociologi samt børn og robotdesignere med det formål at lave et generisk undersøgelsesværktøj tilpasset børn, især i aldersgruppen 8 til 11.

COIRS indeholder forskellige opgaver, hvor børn f.eks. ud fra en liste med cykel, bog, tøj, robot og computer skal vælge, hvad de ønsker sig mest i gave. Herudover skal de forestille sig forskellige scenarier med en robot, og ud fra en række valgmuligheder vælge, hvad de synes er vigtigt, at robotten kan, og hvordan de vil interagere med den.

Hvordan ser forholdet mellem robot og danske børn ud?
Teknologisk Institut skal hjælpe med at oversætte materialet og udbrede kendskabet til værktøjet og derigennem gøre det muligt at gennemføre undersøgelsen med danske børn og som del af danske forskningsprojekter i menneske-robot-interaktion.

Det kan bl.a. give indsigt i kulturelle forskelle mellem f.eks. amerikanske og danske børns opfattelse af robotter, hvilket ifølge Victor van den Bergh kan få stor betydning for udvikling af nye teknologier med børn som målgruppe.

- Her i USA tager vi det nogle gange for givet, at børn selvfølgelig vil have robot-”venner” og have robotter, der kan lave deres kedelige pligter. Men COIRS-undersøgelserne har faktisk peget på, at børn i USA overordnet set er mindre åbne overfor socio-emotionelle interaktioner med robotter fremfor mere funktionelle interaktioner, mens tværkulturelle sammenligninger mellem børn fra USA og Rusland f.eks. tyder på, at russiske børn er meget mere åbne overfor sociale interaktioner med robotter end amerikanske børn. Der skal stadig arbejdes meget mere på det her felt, men vores foreløbige forskning understreger vigtigheden af at overveje de kulturelle kontekster, når der laves nye teknologier til børn, fortæller Victor van den Bergh.

Også hos Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi arbejdes der med undersøgelser af børns interaktion med robotter - og især uddannelsesrobotters indflydelse på danske børns trivsel og læring.

Centeret udvikler hele tiden ny viden om velfærds- og robotteknologi i anvendelse og dens påvirkning af borgere, brugere og praksis, og i den sammenhæng er samarbejdet med forskerne fra Harvard og MIT særligt interessant, fortæller ph.d. i robot-medieret læring Lykke Brogaard Bertel.

- Resultaterne fra COIRS-undersøgelserne er interessante, fordi dansk forskning bl.a. peger på, at de sociale robotter har et særligt persuasivt potentiale i deres ’ufærdige’ og sårbare tilstand, når de er vores ligemænd eller måske ligefrem har brug for os.  Det er når robotten ”begår fejl”, at eleverne lærer noget om programmering, og det er, når robotten har ”brug for hjælp”, at ældre med demens eller børn med autisme kan få adgang til en ny rolle som omsorgsgiver. Men vi mangler validerede redskaber til at efterprøve vores foreløbige resultater i større skala og på tværs af kontekster og kulturer, og samarbejdet omkring COIRS giver netop mulighed for det.

Læs mere om Center for Children's Speculative Design