Robotstandarder - en sikker nødvendighed

Mette Rønn Outzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 41.

-

Robotstandarder - en sikker nødvendighed

Markedet for robotter vokser hvert år, og udviklingen af robotterne sker i en så høj fart, at det kan være svært for de fleste at følge med.

Derfor kan sikkerheden være en udfordring – især når man har med kollaborative robotter at gøre. For når robotterne skal samarbejde med mennesker, så skal sikkerheden være i orden.

Det kan standarder være en løsning på, hvis du spørger Ditte Klint Heede, der er standardiseringskonsulent ved Dansk Standard, som er en organisation, der varetager national såvel som international standardisering.

- Standarder er en form for fælles sprog, der gør, at vi kan forstå tingene ens. Det er en række fælles retningslinjer for alt fra kvalitet og sikkerhed til produktspecifikationer og gode arbejdsgange, fortæller hun.  

Standarder kan være med til at sikre, at det, vi samarbejder om, svarer til forventningerne – uanset om det foregår mellem virksomheder, myndigheder eller forbrugere.

-

- En standard er en internationalt anerkendt spilleregel eller guideline, der kan være med til at gøre det lettere, når man udvikler, installerer og bruger eksempelvis robotter, fortæller Ditte Klint Heede.

Standarder kan for eksempel sætte krav til et produkts ydeevne eller give konkrete råd til, hvordan man bedst integrerer industrirobotter i produktionen. Standarder kan også anvise helt specifikke værdier for, hvor hårdt en robot må ramme et menneske, for at det er forsvarligt.

Sikkerheden er vigtig

Selvom standarder som udgangspunkt er frivillige og ofte er meget tekniske, så er de stadig meget vigtige – ikke mindst når det drejer sig om robotter, slår Ditte Klint Heede fast.

Og det giver Morten Kühnrich, der er seniorspecialist på Teknologisk Institut, hende ret i.

- Standardisering er nødvendig i en kompleks verden, som undergår væsentlige forandringer. Det giver os et fælles sprog og en ensartethed i den måde, vi gør ting på, som gør det lettere at samarbejde og få mennesker og maskiner til at samarbejde, fortæller han.

Morten Kühnrich har sin daglige gang i Teknologisk Instituts Cobot Lab i Odense, hvor han og en række andre specialister tester nye cobot-løsninger og rådgiver virksomheder om sikker og succesfuld brug af de kollaborative robotter ud fra de gældende standarder.

-

Og ikke mindst når det kommer til robotter, er det ifølge Ditte Klint Heede vigtigt at have standarderne ved hånden.

- Sikkerheden skal være i orden, når det kommer til robotter. Og det kan standarderne i høj grad hjælpe med. Standarderne skaber nemlig tillid, hvilket kan være særligt vigtigt i forhold til nye produkter, fortæller Ditte Klint Heede.

Det kom frem under webinaret Safety First!, der blev arrangeret af Teknologisk Institut, DTU Compute, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet i regi af RoboCluster og COVR. Webinaret havde fokus på kollaborative robotter, mobile robotter og droner - og den seneste udvikling inden for sikkerhed.

Standarder er alle mands eje

Man kan i høj grad være med til at forme standarderne og på den måde være med til at påvirke sikkerhedskravene til fremtidens robotter.

- Standarder er nemlig levende dokumenter, som man har mulighed for at have indflydelse på, fortæller Ditte Klint Heede og fortsætter:

- Standarder er typisk udviklet af virksomhederne selv i samarbejde med eksperter fra hele verden. Virksomhederne sidder med i udviklingen af dem, fordi det er en fordel at kunne sætte et aftryk på indholdet i standarderne, for eksempel hvis man har et nyt produkt, man ønsker at sælge og udbrede.

Teknologisk Institut og Dansk Standard er netop i gang med lave nogle nye standarder, når det kommer til robotsikkerhed.

- Vi samarbejder om en ny specifikation, om hvordan vi kan måle kræfter ved sammenstød og klemning. Specifikationen bliver offentlig tilgængelig i et nyt format kaldet Publicly Available Specification (PAS). Formatet er rigtig godt til at komme ud med noget til industrien og slutbrugerne på en mere agil måde. Forhåbningen er, at nye udgaver af specifikationen senere kan vokse til at blive en egentlig standard, fortæller Morten Kühnrich fra Teknologisk Institut.