Rummelighed i skole og SFO kræver nye kompetencer

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Rummelighed i skole og SFO kræver nye kompetencer

Medarbejderne i skoler og SFO’er oplever flere børn med særlige behov, som har svært ved at skabe relationer til andre børn. Det stiller store krav til fagligheden blandt de medarbejdere, der skal hjælpe og støtte børnene i deres møde med andre.

September 2011

Børn med særlige behov kan være børn med lette handicap og diagnoser eller børn, som har svært ved at indordne sig i den almindelige klassesammenhæng, hvor børnene ofte skal sidde stille. Flere og flere af disse børn kommer til at gå i de almene folkeskoler og SFO’er, frem for i specialtilbud, hvilket påvirker kompetencebehovene til de medarbejdere, som er på arbejdspladserne.

En af de store udfordringer for mange af børnene med særlige behov er, at de har svært ved at skabe konstruktive relationer til andre børn og voksne, hvilket medarbejderne i skoler og SFO’er derfor skal hjælpe med. Dette gælder både for lærere og pædagoger og for medarbejdere med kortere eller ingen uddannelse, som er i AMU’s målgruppe.

For at blive klogere på, hvordan AMU-uddannelser skal udvikles, så de imødekommer behovet hos AMU-målgruppen i SFO og folkeskole bedst muligt, har efteruddannelsesudvalget EPOS (Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet) iværksat en undersøgelse, som seniorkonsulent Lene Wendelboe fra Center for Arbejdsliv har været med til at foretage.

- Med det stigende antal børn med særlige behov kan der være behov for at styrke AMU-målgruppens kompetencer på det her område. Børnene skal ikke bare rummes, de skal inkluderes, og det er vanskeligt, når vi ser på stigningen af børn med særlige behov. Det er derfor vigtigt, at et kompetenceløft kommer alle medarbejdergrupper til gode og ikke udelukkende faggrupperne med længere uddannelse, siger hun.

Forside  af rapport - sfo og skole - tre billeder med børn

Nogle af de situationer, hvor børnene kan have svært ved at få det bedste ud af relationerne, er i samspillet mellem skolen og SFO’en. Når børnene går fra det ene til det andet bliver omgivelser, venner og ”de voksne” skiftet ud, og det stiller store krav til børnenes evner til at skabe relationer, som medarbejdere skal være rustede til at bakke op omkring.

Ifølge rapporten er det særligt kompetencer inden for relationsdannelse, der er behov for. Medarbejderen skal kunne agere som en ’navigator i relationer’ – imellem børnene og imellem børnene og de nære voksne, hvilket betyder, at medarbejderne skal være opmærksomme på børnenes relationer og dynamikken i relationerne, samt have beredskabet til at rette op, hvis der opstår konflikter. En del af beredskabet består også i bedre kompetencer inden for dokumentation og kommunikation – både skriftligt, mundtligt og visuelt.

Rapporten fremhæver fire kompetencer, som kan være nyttige for AMU-målgruppen:

  • Kompetencer til at have en undersøgende tilgang til gruppedannelser, relationer og i forbindelse med samtaler.
  • Kompetencer i forhold til modeller og metoder til at forstå disse forhold og gennemføre frugtbare samtaler eller observationer.
  • Konflikthåndtering.
  • Kendskab til diagnoser og kompetencen til at kunne genkende symptomer og reaktionsmønstre i forhold til børn med særlige behov.

 

Fakta:

EPOS (Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet) udvikler AMU-uddannelser – landsdækkende, kompetencegivende kurser for kortuddannede på det offentlige arbejdsmarked.

Det er EPOS' ønske, at jobprofilkataloget kan være en inspiration for både AMU-udbydere, kommuner, ledere samt medarbejdere, og danne afsæt for dialog og drøftelser i forhold til de konkrete lokale behov for kompetenceudvikling af EPOS' målgruppe.

Rapporten: Jobprofilkatalog: Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i SFO og folkeskole – Navigatører i relationer, leg og læring kan findes her.