Ruteplanlægning og driftsoptimering

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Ruteplanlægning og driftsoptimering

Transportørerne har gennem de seneste ca. to årtier haft et øget fokus på just-in-time logistik. De vigtigste parametre i planlægningen er dermed almindeligvis rejsetid, leveringssikkerhed og distributionsomkostninger. De bemærkelsesværdige fremskridt indenfor telekommunikation og IT har gjort det muligt for virksomhederne at fokusere på hastighed og præcision gennem hele forsyningskæden.

Ruteplanlægning og GPS systemer til effektiv styring af godstransporten

For at kunne opnå konkurrencemæssige fordele er det vigtigt at kunne udnytte real-tids informationer i selve planlægningen. Behovet for at kunne udnytte real-tids informationer og dermed planlægge dynamisk stiller endnu højere krav til de bagvedliggende optimeringsmetoder, idet disse skal være i stand til at producere distributionsplaner af høj kvalitet i et on-line miljø. Som nævnt ovenfor er selv statiske og deterministiske distributionsplanlægningsproblemer svære at løse.

Med indførelsen af real-tids information hæves kompleksiteten betydeligt. De metodemæssige fremskridt, der er opnået inden for løsning af statiske og deterministiske ruteplanlægningsproblemer har sammen med fremskridtene indenfor IT bevirket, at det nu i dag også er muligt at gøre brug af avancerede planlægningsmetoder til løsning af dynamiske distributionsplanlægningsproblemer. Interessen for den dynamiske version af ruteplanlægningsproblemet har de seneste år været stærkt stigende.

I innovationskonsortiet I-GTS arbejdes der med flere transportører - en af dem Alex Andersen Ølund A/S, der distribuerer blomster og potteplanter i hele Europa.

  • Konkurrencedygtig omlastning og udbringning af temperaturfølsomme varer som blomster stiller høje krav til trafikplanlæggerne i vognmandsfirmaerne og til deres IT-værktøjer. Alex Andersen Ølund A/S kører omkring 1 million blomstercontainere ud om året, og her er teknologien i højsædet. Et nyt logistikværktøj udviklet af forskere fra DTU Transport betyder ifølge direktør Ib Andersen 2-4 % mindre tidsforbrug, tusindvis sparede kilometer motorvejskørsel og kraftig reduktion af dieselforbrug og CO2-udledning.