Samskabelse giver brugergenererede velfærdsløsninger

Carsten  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 24.

El-pære med grønt blad som lyskilde

Samskabelse giver brugergenererede velfærdsløsninger

Projektet er afsluttet oktober 2016

I innovationsprojektet Velfærdsfabrikken har Teknologisk Institut arbejdet med idéudvikling af nye velfærdsløsninger med afsæt i mennesker med handicaps udfordringer i dagligdagen. Innovationsprojektet har taget udgangspunkt i metoden samskabelse, hvor der netop har været fokus på, at mennekser med handicap skulle indgå som en afgørende ressource i forløbet.

Identifikation af udfordringer
Teknologisk Institut stod for faciliteringen af innovationsforløbet, hvor Velfærdsfabrikken, i samarbejde med unge med handicap, fik identificeret 20 udfordringer af både fysisk og ikke-fysisk karakter. Sidenhen blev fire udfordringer udvalgt og arbejdet videre med i innovationsforløbene. De fire udfordringer var usynligt handicap, tilgængelighed i det offentlige rum, herunder transportmidler, toiletudfordring og de forkerte varer (udfordring for blinde). Til hver af disse udfordringer blev der tilknyttet et innovationsteam bestående af offentlige og private aktører samt unge med handicap. Over de efterfølgende seks måneder gennemgik grupperne en innovationsproces for at finde frem til en løsning for hver udfordring.

Samskabelse: en struktureret innovationsproces
Metoden samskabelse kan beskrives som en samarbejdsform, hvor forskellige og relevante parter i fællesskab udforsker en problemstilling i en struktureret innovationsproces. Målet med metoden er således at kombinere de medvirkendes forskelligartede viden samt ressourcer og omdanne det til løsningsforslag. Processen i Velfærdsfabrikken var baseret på Design Thinking, hvor problemfeltet blev udforsket, og dernæst blev der åbnet op for løsningsrummet. Teknologisk Institut faciliterede alle forløbende i samarbejde med SUMH. Facilitatorens rolle er vigtig ikke kun for at styre processen, men også for at sikre fremdrift og forankring. Teknologisk Institut arbejder med en struktureret innovationsproces, hvor værktøjer som rapid prototyping, brugerinterviews og LEGO® SERIOUS PLAY® er en del af processen.

Få hands-on brugererfaring
Samskabelse bygger på inkluderende processer, hvor der skabes et rum, hvor mennesker, som ikke almindeligvis inddrages i udviklingsprocesser, kan komme til orde. Samskabelse er specielt godt til problemstillinger omhandlende brugeres behov, da metoden giver indsigt i problemstillingens reelle omfang. Denne indsigt gør, at virksomheden kan udvikle produkter og ydelser med større træfsikkerhed i markedet, fordi de kender brugernes behov.