Servicerobotter - I luften

Mathias  Flindt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 36 50.

Drone over mark

Servicerobotter - I luften

I løbet af de seneste år har droneteknologien gennemgået en fantastisk udvikling. Fra at være et område, som man beskæftigede sig med på universiteter og i forsvarsindustrien, er droner nu blevet hvermandseje. For et relativt beskedent beløb kan man købe sig en drone og få billeder, der tidligere var utilgængelige eller omkostningsfulde at skaffe. 

Perspektiverne i teknologien er store. Fra at man tidligere har været begrænset i en todimensionel verden, hvor alt tager udgangspunkt i, hvad vi som mennesker kan se med vores øjne i en horisontal linje, tilbyder dronerne adgang til en tredimensionel verden, hvor vi også kan tage fugleperspektivet på problemet med som en naturlig del af problemløsningen. Det kræver en ny måde at tænke på for at kunne indfri potentialet i teknologien til fulde, og den nuværende anvendelse af droner er bestemt kun toppen af isbjerget af, hvad vi vil se dem anvendt til i fremtiden.

Vi ser nu dronerne anvendt til inspektion af vindmøller, hustage, ved beredskabet samt i forbindelse med miljøovervågning, men på sigt er der også potentiale for anvendelse indendørs, i landbruget og til udbringning af pakker.

Mange af de flyvetekniske problemstillinger er i dag løst for dronerne, og det er derfor applikationen af dronerne og den relaterede teknologi, der monteres på dronerne, som adskiller dem fra hinanden.

Teknologisk Institut tilbyder bl.a. hjælp til at matche jeres ønsker til den tilgængelige drone- og sensorteknologi, rådgivning om dronernes opbygning, teknologi og sparring i forhold til dronernes integration i eksisterende systemer.

Herunder ses et eksempel på, hvordan vi i samarbejde med AgroTech udvikler nye, brugbare droneløsninger til landmænd og gartnerier.