Servicerobotter - Til vands

Lars  Dalgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 83.

Mobil robot kører rundt på Teknologisk Institut.

Servicerobotter - Til vands

Langt størstedelen af Jordens uudforskede områder ligger under havets overflade, og for at kunne kortlægge og undersøge dem har vi brug for fartøjer, der kan modstå det enorme tryk, som findes i havets dyb.

I dag foregår meget søopmåling fra skibe med sensorer monteret på bunden eller slæbende efter skibet. Efterhånden som vanddybden bliver større og havoverfladen urolig, bliver kvaliteten af data ringere. Dette problem kan f.eks. overkommes ved at anvende en AUV, der kan følge havbundens konturer i en fast højde og derved levere opmålinger i en kvalitet og nøjagtighed, som overfladeskibene ikke kan leve op til.

De ubemandede overfladefartøjer har traditionelt set været anvendt af søværn verden over som bevægelige mål, men anvendelsen er meget større end det. Disse fartøjer kan f.eks. erstatte større overfladebåde til mange opmålingsopgaver, hvorved omkostningerne kan reduceres. Til indledende undersøgelser af sedimentering som forestadie til dredging-opgaver i f.eks. havneindløb er det oplagt at anvende et autonomt overfladefartøj, der med de rette sensorer automatisk, hurtigt og effektivt kan opmåle og kortlægge vanddybder og således hjælpe med at målrette indsatsen for sandsugning.

Teknologisk Institut har ekspertise inden for autonome robotsystemer, navigations- og GPS-teknologi samt sensorintegration og -fusion, og står du med problemstillinger inden for disse områder, hører vi gerne fra dig.