Sikkerhedsinspektion af forlystelser

Morten Ulletved

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 93.

Rutchebane i forlystelsespark foto: Colourbox

Sikkerhedsinspektion af forlystelser

Teknologisk Institut inspicerer årligt mere end 1.000 forlystelser i Danmark. Fra skydetelte, hoppeborge og trampoliner ved byfester til avancerede konstruktioner som rutsjebaner og pariserhjul i forlystelsesparker. Instituttet har mere end 20 års erfaring med kontrol af forlystelser.  

Al lovgivning om drift, sikkerhed og kontrol af forlystelsesparkerne hører under Justitsministeriet og Rigspolitiet.

De særlige regler om forlystelser findes i Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005, som siden er ændret flere gange. Senest er sikkerhedsreglerne blevet skærpet i 2010. De skærpede regler findes i Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2010.

Det er politiet, som har kontrolmyndigheden i forhold til, om sikkerheden ved forlystelserne lever op til reglerne. Politiet kan lukke en forlystelse, hvis der ved kontrolbesøg kan konstateres, at reglerne ikke overholdes, eller der fx har været personskade ved brug af den pågældende forlystelser.

Tekniske kontrolbesøg

Teknisk inspektion må kun foretages af virksomheder, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK). I Danmark er det Teknologisk Institut og Force Technology.

Politiet skal kontrollere, at alle forlystelser har gyldige tilsynsbøger og forsikringspapirer. Ejeren af forlystelsen har desuden pligt til at placere en udstedt kontrolattest synligt ved forlystelsen. Kontrolattesten beskriver bl.a., at den på gældende forlystelse er synet og gennemgået og på synstidspunktet levede op til gældende krav. Desuden at den ikke udgør nogen fare for bruger eller personale, såfremt de fastsatte betingelser overholdes.

Internationalt anerkendte standarder danner grundlag for vores specialisters gennemgang, og de indeholder en overvågning, kontrol og afprøvning af forlystelsen.

Uanmeldte kontrolbesøg

Nogle typer af forlystelser, som kan udgøre en særlig risiko pga. fx højde eller hastighed – såkaldte § 16, stk. 2 forlystelser som fx karruseller, luftgynger, rutsjebaner, og klatrevægge - skal ud over den årlige godkendelse tilses uanmeldt mindst en gang om året.

Teknologisk Institut står for de uanmeldte kontroltilsyn ved forlystelser, hvor vi har foretaget det årlige tekniske kontroltilsyn.

Ved den tekniske gennemgang kontrolleres forlystelsen bl.a. ud fra disse parametre

 • Design
 • Konstruktion
 • Beregninger
 • Mekaniske installationer
 • Hydraulik og pneumatik
 • Elektriske installationer og styringer

På stedet gennemgås forlystelsen ud fra disse parametre

 • Kontrol af fundamenter
 • Kontrol af opstilling
 • Inspektion/kontrol af montage og samlingselementer
 • Test af kontrol- og styresystemer
 • Kontrol af hastigheder, acceleration og sikkerhedsrelevante faktorer
 • Kontrol og test af funktions- og sikkerhedskomponenter (switche, følere etc.)
 • Kontrol og test af sikkerhedsfunktioner (bremser, block systemer etc.)
 • Testkørsel
 • Kontrol af adgangsveje, hegn og afskærmninger

Når forlystelserne lever op til kravene i lovgivningen, dokumenteres det i kontrolattest og i tilsynsbog, hvorefter ejeren kan søge om tilladelse til drift de næste 12 mdr. hos bevillingsmyndigheden, dvs. politiet.   

Haveriundersøgelser

Verden over sker der jævnligt uheld med forlystelser, selv om de har levet op til kravene ved teknisk inspektion. Årsagerne kan fx være pludseligt opståede tekniske fejl, som ikke har kunnet forudses ved inspektionen, manglende vedligeholdelse efter forskrifterne eller uautoriserede ændringer i konstruktionen. Langt størstedelen af utilsigtede hændelser kan dog henføres til brugers uhensigtsmæssige adfærd, såkaldt ”guest behavior”.

Teknologisk Institut deltager ikke i havariundersøgelser af forlystelser, som Instituttet har sikkerhedsinspiceret og indstillet til godkendelse.

Pressekontakt: Chefkonsulent Niels Tradsfeldt, Kommunikation tlf. 72 20 27 69.

Links

Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005:

Ændret i bekendtgørelse nr. 646 af 26 juni 2009:

De skærpede regler i Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2010: