Skadesinspektion og havarianalyse - Inspektioner

Maja Brusgaard Drøhse

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 65.

Inspektioner

Skadesinspektion og havarianalyse - Inspektioner

Hvis der ikke må eller kan flyttes på elementer, kan Teknologisk Institut foretage en inspektion, som ofte kombineres med laboratorieundersøgelse af udtagne prøver.

I forbindelse med on-site inspektioner tilbyder vi: visuel vurdering, lagtykkelsesmåling af belægninger vha. målesonde, prøveudtagning, ruhedsmåling, hårdhedsmåling, on-site mikroskopering og replika-udførelse.

Eksempler på kundesager, hvor Teknologisk Institut har udført on-site inspektioner:

Varmepåvirkning af spær i brændt maskinhal. Kunden skulle bruge en udtalelse om graden af beskadigelse af spær med henblik på udskiftning og genopbygning. Vi konkluderede at 70% af konstruktion efter en grundig rengøring kunne genbruges. Herved kunne virksomheden hurtigt igangsætte genopbygningsarbejde og komme tilbage i drift med minimale anlægsomkostninger. Tilstanden af de varmepåvirkede spær blev vurderet visuelt og vha. hårdhedsmålinger og replika-undersøgelse af mikrostrukturen.

Korrosionsangreb på rulletrappe ved indkøbscenter. Kunden havde observeret lokal korrosion på funktionstruende steder på en kun 14 mdr. gammel rulletrappe. Teknologisk Instituts årsagsudredning fastlagde årsagen til korrosionsangrebene og dermed den ansvarlig part, der skulle stå for udbedringen af skaden. Udredningen af årsagssammenhæng var baseret på en visuel vurdering af korrosionsangrebets udbredelse on-site og analyser af udtagne prøver. Efter ønske fra kunden indeholdt rapporten desuden anbefalinger til skadesudbedring og fremtidigt vedligehold af konstruktionen.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Inspektion af brændte konstruktioner blandt andet i forbindelse med forsikringssager
  • Inspektion af konstruktioner i forbindelse med et eller fem års gennemsyn
  • Inspektion i forbindelse med on-site skadesudredninger