Søfartens emissioner

Troels Dyhr Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 72.

Søfartens emissioner

Søfartens emissioner

Forurening

De større skibe har de sidste mange år hovedsageligt anvendt tung fuel olie som brændstof. Dette brændstof indeholder omkring 3,5 % svovl, der ved forbrænding frigives som svovldioxid. Denne svovldioxid er giftig for mennesker, og forårsager hvert år et højt antal tidlige dødsfald i Europas befolkning

I atmosfæren reagerer svovldioxid videre og bindes til vand, hvorved der dannes svovlsyre. Dette giver anledning til syreregn, som er årsag til skovdød og forsuring af vandmiljøer.

Regulering

For at nedsætte skadevirkningerne af søfartens emissioner er der de seneste år indført regulering af svovlindholdet i brændstof der bruges i de såkaldte SECA zoner, som omfatter Østersøen og en del af Nordsøen. Fra 1. januar 2015 er det således indført at der maksimalt må være 0,1 % svovl i brændstoffet. Alternativt skal røggassen renses for svovl, hvilket foregår i kemiske skrubbere.

De øvrige emissioner fra skibe i alle farvande reguleres gennem direktivet MARPOL 73/78, som er udarbejdet af den internationale maritime organisation, IMO. I direktivets punkt 13 reguleres NOx fra nye skibes motorer. Den seneste stramning (Tier III) medfører at skibe som bygges fra 1. januar 2021 skal reducere udledningen af NOx med 75 % i forhold til tidligere.

Konsekvenser

De strammede reguleringer har haft stor betydning for skibsfarten i form af øgede brændstof udgifter og dyre ombygninger, især indenfor SECA zonerne.

Kravet om reduktion af svovludledninger er hovedsageligt blevet opfyldt ved at skifte til brændstof med lavt svovlindhold, men nogle selskaber som fx DFDS har i stedet valgt at installere SOx skrubbere i skorstenen på flere af deres skibe.

Målet for reduktion af NOx fra nye skibe på 80 % kan i praksis kun opfyldes ved at installere SCR-katalysatorer i skibenes udstødningssystemer, så længe skibene anvender dieselmotorer. Der er dog også mulighed for at bruge naturgas eller dual fuel motorer, som kan opfylde IMO Tier III kravene.

I Norge er en del skibe siden år 2000 blevet bygget til at anvende flydende naturgas som brændstof. Denne teknologi imødekommer kravene til både NOx-og svovlreduktion. I Danmark er Samsøfærgen indtil videre den eneste færge som sejler på naturgas.

Endelig har selskabet Stena Line valgt at forsøge sig med metanol som alternativt brændstof på skibet Stena Germanica, ved at tilsætte dette til forbrændingen i skibets hovedmotor.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Case:

Succesfuld test af partikelfilter for Exilator ApS

Maritime emissionsløsninger i kystnære farvande