Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Spiserobotter: Effektiviseringspotentiale på ca. 318 årsværk

Samuel  Brøgger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 66.

Spiserobot og menneske

Spiserobotter: Effektiviseringspotentiale på ca. 318 årsværk

Teknologisk Institut har for ABT-fonden og i samarbejde med Socialstyrelsen anvendt VTV’en som evalueringsredskab til afdækning af effekterne og potentialet ved brug af spiserobotter til borgere med fysisk handicap i Aalborg, Ballerup, Horsens, Lolland og Værløse Kommuner.

Projektet afdækkede med data fra tidstagninger, observationsstudier, interviews, logbogsnoter og spørgeskemaundersøgelser spiserobotternes funktion og stabilitet, effekter i forhold til brugernes samspil med teknologien og medarbejdernes arbejdsmiljø og –organisering samt det arbejdskraftbesparende potentiale ved national implementering af spiserobotter.

VTV’en påviste et effektiviseringspotentiale svarende til ca. 318 årsværk på landsplan, hvilket danner grundlag for Regeringen og KL’s beslutningen om den nationale udrulning af spiserobotter, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2014.

Som led i Regeringens, KL’s og Danske Regioners fælles strategi for udbredelsen af digital velfærd i den offentlige sektor frem mod 2020, skal danske kommuner frigøre en nettogevinst på sundheds- og omsorgsområdet for mindst en halv milliard kroner i løbet af de næste tre år. Til at indfri det mål er Regeringen og KL enige om at understøtte en national implementering af tre konkrete velfærdsteknologier: forflytningsteknologi, spiserobotter og vasketoiletter, samt indføre et generelt bedre brug af teknologiske hjælpemidler.

- Der iværksættes en samlet indsats for national udbredelse af modne velfærdsteknologiske løsninger. I første omgang på områder, der skal øge borgernes selvhjulpenhed og effektivisere arbejdsgangende […] Den nationale udbredelse på de fire områder vurderes samlet set at kunne frigøre nettogevinster for mindst ½ mia. kr. i kommunerne ved fuld indfasning i 2017, lyder det i Finansministeriet og KL’s aftale om kommunernes økonomi for 2014.

Teknologisk Institut kan hjælpe jer godt i gang med de nye teknologier samt med at nå den økonomiske gevinst.