Stærkt netværk styrker forretningen

Knud Erik Hilding-Hamann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 21.

Stærkt netværk styrker forretningen

Teknologisk Institut oplever i stigende grad, at netværk mellem virksomheder er en væsentlig kilde til forretningsudvikling og øget konkurrenceevne. Vi ser og oplever fire gode grunde til at opsøge og udvikle formelle eller uformelle netværksrelationer med andre virksomheder:

  • Muligheden for at lære af andre virksomheders erfaringer
  • Fælles udvikling og/eller markedsføring af ydelser
  • Optimering af værdikæder og værdi for kunderne
  • Deling og optimering af knappe ressourcer og kapacitet

Lær af andres erfaringer
Den mest naturlige og hyppigst forekommende netværkstype er det lokale eller brancherelaterede netværk af virksomheder, hvor ledere og medarbejdere deler viden og erfaringer. Det kan være i forbindelse med indføring af nye produktionsmetoder eller teknologi, implementering af LEAN, indsigt i love og regler, eksportfremstød på nye markeder etc.

Fælles udvikling og markedsføring
Teknologisk Institut etablerer løbende samarbejdende netværk mellem virksomheder, der eksempelvis har ydelser rettet mod indretning, servicering og vedligehold af fysiske arbejdsmiljøer og kontorer. Det indbefatter eksempelvis indretningsarkitekter, hardware, tekstil, kunst- og møbelleverandører, og rengørings- og planteservicevirksomheder. På tværs af disse virksomheder er der muligheder for utallige fælles servicekoncepter, der kan bibringe nye forretningsmodeller, adgang til nye markeder og øget værdi for de involverede virksomheder og deres kunder.

Optimér jeres værdikæde
Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Det er én af tidens mest hotte spørgsmål. Mange mellemstore produktionsvirksomheder har det hårdt i disse krisetider og oplever vigende ordrebeholdninger. Andre er hårdt spændt op som underleverandører til større danske og udenlandske virksomheder med pres på pris og kvalitet. Linimatic i Helsinge er en af de virksomheder, som bryder trenden og har fremgang. Fremgangen udspringer af en strategi, der placerer virksomheden meget tæt på deres kunders produkt- og produktionsudvikling. Linimatic fokuserer på designførende kunder og overbeviser dem om at blive inddraget i deres processer som betroet design- og udviklingspartner ved at være proaktiv og ansvarlig i design-, udviklings-, produktions- og leveringsfaserne. Det betyder blandt andet, at Linimatic kommer med forslag til, hvordan kunderne kan optimere deres design- og produktionsproces, eller hvordan Linimatic kan bidrage til at optimere processerne. Den tætte netværksrelation, som Linimatic indgår i med kunder og leverandører, handler om at optimere værdikæden bedst muligt i kapløbet om at være først på markedet med nye banebrydende designløsninger.

Del ressourcer med andre virksomheder
I 2007 etablerede en lille mekanikklynge på fire virksomheder (Powerlynx, Focon, Servodan og Saab Danmark) i det sønderjyske et samarbejde med det formål at dele de få udviklingsingeniører, de havde ansat i deres virksomheder. Der blev ikke udarbejdet alenlange kontrakter, men i stedet byggede samarbejdet på viljen og troen på, at de sammen kunne skabe mere. Der var kun fire betingelser for samarbejdet:

  • Virksomhederne må ikke internt være i konkurrence og kæmpe om de samme kunder
  • Den enkelte virksomhed skal betragte "gæstearbejderen" som sin egen
  • Alle opgaver bliver faktureret til en intern kostpris, som svarer til gennemsnittet af virksomhedernes konsulentpriser
  • Virksomhederne skal ligge i lokalområdet.

Ofte kom udviklingsarbejdet i store skvulp, og samtidig savnede man et fagligt miljø omkring udviklerne. Derfor turnerede de fire virksomheders udviklingsorienterede medarbejder blandt hinanden, så deres ressourcer hele tiden blev fuldt udnyttet. Virksomhedscheferne mødtes i en styregruppe i starten, men styregruppen blev snart overflødig og de involverede medarbejdere kørte og styrede selv ordningen. Initiativet kørte i en årrække med god succes.

En anden ressource som ofte deles er uddannelsesressourcer og tiltag, som er relevant for flere virksomheder inden for sammen branche eller med fokus på samme faglige emne.

Har du mod på netværk?
Kender du til andre mindre eller større netværk, hvor de deltagende virksomheder har nydt godt af samarbejdet, eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan din virksomhed kan blive involveret i netværk med andre virksomheder, så hører jeg gerne fra dig.

Knud Erik Hilding-Hamann, Centerchef
Telefon: 72201421
Email: khi@teknologisk.dk