Stor åbningsfest for robotternes nye hjem - 2010

Anne-Lise Høg Lejre

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 16.

Stor åbningsfest for robotternes nye hjem - 2010

Flagene ved Forskerbyen i Odense var den 9. november 2010 hejst. Det var dagen, hvor Teknologisk Institut officielt skulle indvie den nye Robotteknologi-bygning, der tredobler centrets areal til 1.100 kvadratmeter.

Indenfor i de nye, lyse faciliteter var stemningen festlig og munter med taler, lykønskninger, gaver, reception og demonstration af de nyeste robotteknologier fra hele verden. Næsten 500 besøgende havde valgt at lægge vejen forbi det nye robotcenter, der rummer et stort åbent robotlaboratorium, værksteder, kontorer og meget andet.

En af gæsterne var Ragnar Heldt Nielsen, direktør for GTS-systemet:

- Det er utrolig positivt at opleve det store netværk, som robotfolkene har. Det er et særdeles godt udgangspunkt for robotcentrets muligheder for at udvikle nye spændende teknologiske løsninger til både industri og den offentlige sektor. De fremmødte viser stor interesse og entusiasme – og det er da også utrolig spændende at gå rundt og se alt ’isenkrammet’.

Dørene blev åbnet kl. 13.30, og kl. 14.00 bød adm. direktør Søren Stjernqvist velkommen til de nye faciliteter. Han understregede, at ambitionen bag den nye udvidelse og satsning på robotteknologi er at sikre vækst og fremgang på to vigtige indsatsområder: Danmarks produktion og velfærdsteknologi. Og med de nye eksperimentelle rammer får de næsten 40 robotfolk i Odense – i et tæt samarbejde med universiteter, virksomheder og brugere – endnu bedre mulighed for i praksis at skabe innovative robotløsninger. For alle prognoser og forudsigelser viser, at Danmarks industri og velfærd får behov for endnu flere robotter.

Herefter gav centerchef Claus Risager fra Teknologisk Institut ordet til kontorchef Thomas Alslev Christensen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Han udtrykte stor glæde over Teknologisk Instituts nye robotsatsning i en tid, hvor Danmark oplever konsekvenserne af den økonomiske krise i form af en særlig lav produktivitetsvækst og tendens med udflytning af produktionen og veluddannet arbejdskraft. Politisk er der stor velvilje til at støtte udviklingen af gode forskningsmiljøer med forankring i GTS-systemet, så den nyeste viden hurtigt kan blive omsat til kommercielle resultater ude i de danske virksomheder. Og netop Teknologisk Instituts nye flagskib forventes fra politisk side at kunne modne innovationskraften i industrien.

Politisk opbakning til det nye robotcenter
Til stor morskab sluttede Thomas Alslev Christensen talen af med replikken: ’Held og lykke, I får al vores støtte fremover!’

Den melding var den næste taler dekan Per Michael Johansen fra det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet ikke helt tilfreds med – han ville også gerne kunne se frem til noget støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, betonede han indledningsvist med et stort smil. I talen kom han ind på det konstruktive samarbejde, som fakultet har haft med medarbejderne fra Teknologisk Institut, og han så frem til at fortsætte samarbejdet med at tænke nyt og anderledes for at skabe grundlag for fremtidens produktion og velfærdsteknologi.

Herefter blev ordet givet videre til direktør Ole Neckelmann fra firmaet TriVision. Firmaet har haft stor gavn af at være kunde hos Teknologisk Institut, specielt under udviklingen af et ansigtsgenkendelsesprogram. Og gæsterne kunne ved åbningen afprøve ansigtsgenkendelse som adgangskontrol.          

Forpligtelse som GTS-institut
Den næste taler i rækken var Lars Germann, direktør for Produktivitet og Logistik.

Han tog tråden op fra mange af de andre talere, idet han slog fast, at Danmark står over for en stor erhvervspolitisk udfordring med at sikre en konkurrencedygtig dansk fremstillingsindustri. Og han gav udtryk for, at Teknologisk Institut betragter robotter som en del af løsningen. Men vi skal ikke nøjes med standardløsninger, for det distancerer os ikke fra et lavtlønsland som fx Kina. Vi skal som det største GTS-institut have fokus på de utraditionelle, komplekse, avancerede og specialudviklede løsninger, der ikke er udtænkt eller afprøvet før.

Lars Germann blev afløst af Jane Jegind, der er rådmand for Ældre- og Handicapudvalget.

- Forestil dig, at du er stærkt bevægelseshæmmet. Du har en seng, der kan bevæge dig rundt i din bolig – det er en fremtid lige rundt om hjørnet! Teknologien vil hjælpe os i en grad, vi ikke kan forestille os lige nu, indledte hun.

Hun sagde, at hun ser det nye center som et fremvisningsvindue, der kan mane alle myter og skræmmebilleder om robotter i jorden. Og hun glædede sig over, at der med den nye satsning er udsigt til nye hjælpemidler, der vil gøre det trygt, nemt og enkelt at klare sig i fremtiden som ældre og handicappet.

Centrets gamle nabo – Region Syddanmarks Center for Brugerfokuseret Innovation – var også repræsenteret på talerstolen i form af centerchef Ole Vestergaard. Han var sikker på, at naboskabet ville være en gensidig berigelse også i fremtiden.

Han tvivlede ikke på, at parterne ville få gavn af hinanden i form af udveksling af ideer, netværk, inspiration og konferencer – helt i tråd med et godt naboskab, hvor man låner en kop sukker, får en sludder over hækken, inviterer hinanden ind til en kop kaffe og mødes til vejfest.       

Internationale bånd til hele verden
Herefter var det blevet tid til et internationalt udsyn: Mange af Robotteknologis samarbejdspartnere fra det store udland kom til orde på en storskærm – og det blev hurtigt tydeligt for enhver, at der er tale om et center, der både importerer og eksporterer viden over landegrænserne. Og der blev uddelt roser fra nær og fjern. Ingen nævnt, ingen glemt.

Efter halvanden time med taler rundede centerchef Claus Risager fra Teknologisk Institut af. Han var tydeligvis stolt af, at det i fællesskab var lykkedes at få alt på plads inden den store dag. Han takkede medarbejderne i centret for den store arbejdsindsats op til åbningen, og han lagde ikke skjul på, at han har store forventninger til fremtiden i de nye rammer.