Svensk dagligvarehandel får deres varer på RFID

Lars  Germann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 00.

Svensk dagligvarehandel får deres varer på RFID

RFID-mærkede paller fra Svensk Retursystem i fremtiden.

Efter et stort udviklingsarbejde i samarbejde med GS1 Sweden og svensk dagligvarehandel har Svensk Retursystem udarbejdet produktspecifikationer for og indbudt 2 leverandører til at give tilbud om en svensk retur-palle i plast til anvendelse i svensk og norsk dagligvarehandel.

Hermed åbnes der for, at skandinaviske virksomheder kan begynde at koble sig på RFID-udviklingen i egen takt uden en Wal*mart eller lignende til at presse store omkostningskrævende forandringer igennem. En infrastruktur som siden naturligt kan udvides med Returnable Plactic Containers med RFID-tags.

Svensk Retursystem har velvilligt tilladt, at Teknologisk Institut’s RFID Testcenter kan anvende prototyperne af helpallerne i demonstrationer i testcenteret og ved arrangementer. Den endelige leverandørudvælgelse har fundet sted på basis af, dels en række test, hvor der måles på faktisk performance i den skandinaviske dagligvare supply chain inklusiv RFID-læsbarhed, dels selvfølgelig pris og øvrige leveringsbetingelser.

- Da vi skulle udvælge prøvningsleverandører til denne kombinerede transportsimulering og RFID test blev vi af GS1 Sweden og en af vore leverandører gjort opmærksomme på det nyåbnede skandinaviske RFID testcenter på Teknologisk Institut, siger ingeniør Petter Björkmann, Svensk Retursystem som forestår afprøvningen af Svensk Retursystems paller og derfor har forestået udviklingen af prøvningsprogrammerne sammen med Teknologisk Institut’s ingeniør Morten Pedersen. 
- Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Teknologisk Institut, både som sparringspartner og prøvningsleverandør. Eksempelvis lykkedes det Teknologisk Institut trods lidt forsinket igangsætning fra vor side at få den første store prøvningsrunde hurtigere gennemført så resultaterne alligevel blev færdig til den oprindelig aftalte tid, så vi kunne fortsætte forhandlingerne uden forsinkelser.

GS1 Sweden havde sammen med GS1 Denmark besluttet sig for et strategisk samarbejde med Teknologisk Institut, Emballage og Transport allerede fra åbningen. Idet Teknologisk Institut i juni 2005 åbnede et ”state-of-the-art” EPCglobal RFID testcenter i samarbejde med en række førende amerikanske universiteter og ledende RFID-leverandører og solution providers med baggrund i 40 års erfaring med ISO/ISTA certificeret transportprøvning af primær, sekundær og tertiære emballager og 30 års erfaring med barcodes, EDI, GDS etc.

- Baggrunden for at vi i GS1 Sweden, i øvrigt sammen med GS1 Denmark, valgte at indgå som partner i RFID Testcenteret, siger Bo Rattamaa VD i GS1 Sweden var at Teknologisk Institut kunne tilbyde denne - også i Europa - unikke kombination af solid prøvnings- og logistikerfaring med de nyeste EPCglobal prøvningskrav for RFID læsbarhed, prøvningskrav og testprocedurer som Teknologisk Institut som EPCglobal solutions provider selv har været med til at udvikle og afprøve i EPCglobals work group om applied tag performance således at de dermed sikrer, at de kan fungere som en fuld service onestop leverandør af totale logistik testforløb inkl. RFID-læsbarhed.

Efter et hårdt prøvningsprogram hos Teknologisk Institut, Emballage og Transport, hvor to palleleverandørers produkter er blevet udsat for et rent torturprogram af internationale og kundespecifikke prøvninger udvalgt og sammensat af Teknologisk Institut og SRS i fællesskab, er den efterfølgende endelige leverandørudvælgelse foregået. I denne fase er pallerne tillige testet for RFID-læsbarhed før prøvningerne startede og efter de var afsluttet. Efter at leverandøren er udvalgt vil der ske en mere fintmasket prøvning af RFID-læsbarheden under en lang række forudsætninger herunder med forskellige produktgrupper under vanskelige temperatur og fugtighedsforhold for at optimere og sikre læsbarheden.

- Vi er meget glade for at få lov til at deltage i dette vigtige udviklingsarbejde og for at Svensk Retursystem og deres leverandører har været villige til denne usædvanlige åbenhed ved forskellige demonstrationer, siger Centerchef Jens-Christian Sørensen Teknologisk Institut, som tilføjer at Teknologisk Institut blev valgt som leverandør, ser vi som en opmuntrende bekræftelse af, at vi gjorde det rigtige, da vi i 2005 valgte at udvide vor hidtidige transportsimuleringsaktivitet til en total supply chain simulering inkl. datafangst for alle transportformer og i alle klimaer.

- Og ikke mindst bekræfter det vor hovedtese om kundebehovet for at RFID i de kommende år bliver integreret som en naturlig del af forpackningslogistikkens optimeringskompetence, på samme måde som vi - med eller uden lyst - for nogle år siden måtte lære os at integrere miljø- og affaldsbortskaffelseskravene i vort optimeringsarbejde fortsætter Jens-Christian Sørensen.