Synkronisering af data i forsyningskæden af dagligvarer - "Dårlige varestamdata koster kassen"

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Synkronisering af data i forsyningskæden af dagligvarer - "Dårlige varestamdata koster kassen"

Med denne overskrift henvises der til, at Teknologisk Instituts samarbejdspartner GS1 Denmark i 2010 undersøgte stamdatakvaliteten sammen med to dagligvarehandlere og seks af deres leverandører. Formålet var, som der siges i artiklen ”at undersøge uoverensstemmelser mellem de stamdata, der findes om de handlede produkter hos henholdsvis leverandører og dagligvarehandlere”.

Desværre er det ikke første gang, at man (noget nedslående) har måttet konstatere denne manglende synkronisering af stamdata. Undersøgelser flere år tilbage peger på dette:

  • DagSam (Dagligvarehandlens forum for effektivt samarbejde) igangsatte i 2001 en undersøgelse, som blev udført af Teknologisk Institut og GS1 Denmark (daværende EAN-Danmark) med henblik på at undersøge muligheden for at etablere en dansk produktdatabase (DADAS – nu GS1Trade Sync). Baggrunden herfor var en analyse, der gav et billede af, at op til 70 % af grunddata var behæftet med fejl eller helt manglede.
     
  • Tilsvarende analyser i USA for ”Grocery Manufactures Association” sætter tillige økonomi på, hvad disse fejl og mangler måtte koste for forsyningskæderne. Her har man beregnet, at virksomheder mister ca. 3,5 % målt på omsætningen hvert år pga. dette. Resultaterne fremgår af rapporten ”Connect the Dot” fra februar 2004.
     
  • GS1 UK og IBM gennemførte den samme type undersøgelse med britiske dagligvareaktører i 2009. Den engelske rapport satte også tal på, hvad ukorrekte varestamdata koster den engelske dagligvarehandel, og da fejlniveauet ser ud til at være på samme niveau i Danmark og England, er det rimeligt at overføre konklusionerne fra den engelske rapport til danske forhold.

I alle analyserne sammenlignes stamdata for højde, længde, bredde og bruttovægt for hver vare på GTIN-niveau og for både forbruger- og handelsenheder. Resultaterne har igen været nedslående.

 

Teknologisk Institut har medvirket til analysen, uddannelsen og gennemførelsen af løsningen overfor dagligvareproducenter og –kæder, og har med den spændende opgave skaffet sig førstehåndskompetence på et område, som berører enhver business-to-business transaktion omkring dagligvarer i Danmark .

Denne tankegang fra FMCG sektoren vil uden tvivl tillige sprede sig til andre brancher i de kommende år. Den tyske automobilindustri er således i gang med etablering af tegnings-datapool fælles for de tyske bilfabrikker efter samme principper.