Teknologisk Institut henter kapital hjem til dansk biotekforskning

Peter Lüttge Jordal

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 92.

Kræftmutation

Teknologisk Institut henter kapital hjem til dansk biotekforskning

Den lille danske virksomhed U-vivo indsendte en ansøgning til støtteprogrammet Eurostars om udvikling af et banebrydende apparat til desinfektion af katetre i patienter via UV-lys. Teknologisk institut skrev ansøgningen som landede på en fornem femteplads ud af ca. 350 europæiske ansøgninger.

Teknologisk Institut oplever en stigende efterspørgsel på hjælp til ansøgningsarbejde fra nystartede danske biotekvirksomheder med en god idé til et nyt produkt.

Patienter med katetre indsat intravenøst i kroppen har forhøjet risiko for at pådrage sig infektioner forårsaget af bakterievækst på indersiden af katetre. Bakterierne udnytter katetrets direkte blodadgang til at by-passe kroppens sædvanlige fysiske forsvarsværn. Infektionerne udgør et kæmpe sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk problem, da de ofte er livstruende og kræver langvarige indlæggelser med antibiotikabehandling.

Men der er heldigvis hjælp på vej i form af et nyt EUROSTARS projekt. Stifteren af U-vivo, Jimmy Bak, har nemlig demonstreret, at UV-lys kan udnyttes som en simpel, bivirkningsfri metode til at desinficere indersiden af katetrene – og derved kan mange kateterrelaterede infektioner forebygges. EUROSTARS projektet, der fik en fornem femteplads i en pulje af 350 europæiske ansøgninger, skal netop omhandle udviklingen og demonstration af et håndholdt medicinsk udstyr. Jimmy Bak tror ikke at ansøgningen havde fået så fin placering foruden Teknologisk Instituts hjælp:

- EUROSTARS midlerne var særdeles attraktive, men alene ville jeg ikke have haft ressourcerne til at udarbejde en højkvalitetsansøgning.

 Jimmy Baks arbejdstimer blev nemlig så rigeligt spist af andre opgaver.

- Jeg skiftede sidste år fra en tilværelse som seniorforsker på Risø til selvstændig. Indlæringskurven har været stejl, og jeg har været bundet stramt op med tekniske udfordringer, 'milepæle', deadlines og godkendelsesprocedurer, fortæller Jimmy Bak.

Konsulent hos Teknologisk Institut Peter Lüttge Jensen fortæller, at Teknologisk Institut i stigende omfang bliver opsøgt angående spændende produktideer fra nystartede danske virksomheder, der har behov for sparring i ansøgningsprocessen.

- Vi kan spare de nystartede virksomheder for en masse arbejde, tid og frustration, fordi vi kender regeljunglen og de formalia, der skal overholdes. Samtidig har vi erfaring med, hvordan man fagligt og sprogligt skruer en ansøgning sammen. På denne måde kan virksomhederne fokusere på det, de er godt til, nemlig selve produktudviklingen, siger Peter Lüttge Jensen.

Om hvad bevillingen har af betydning for U-vivo udtaler Jimmy Bak:

- Meget stor betydning! Én ting er kapitalindsprøjtningen, der bevirker, at vi vil kunne speede den tekniske udvikling op, komme hurtigere på markedet og forhåbentlig ansætte mere personale. Men derudover udgør partnerne i konsortiet et perfekt match til U-vivo. Teknologisk institut skal optimere UV-desinfektionen i mikrobiologiske forsøgsopstillinger. Universitetshospitalet Karolinska skal varetage de kliniske undersøgelser og dokumentere effekten på dialysekatetre, og endelig er den markedsledende distributør af dialyseudstyr i Norden, Nordic MedCOM også med i konsortiet. Nordic MedCOM vil sikre at udstyret - når det er klart – kan introduceres massivt i de nordiske lande.

Den danske koordinator for EUROSTARS midlerne, Jens Peter Vittrup, opfordrer flere til at søge programmet, men siger samtidig, at der er benhård konkurrence om de i alt ca. 600 millioner euro:

- Ved den seneste ansøgningsrunde blev der indsendt femten danske ansøgninger, hvoraf fire af dem endte med at blive godkendt med tilskud. Statistisk set bliver ca. 40 procent af de indsendte danske ansøgninger bevilget.

Jens Peter Vittrup mener, det vigtigste arbejde foregår før nogen form for ansøgningsskrivning indledes. Han har følgende råd til virksomheder der overvejer at søge:

- Kontakt mig så tidligt som muligt i ansøgningsprocessen. Reglerne angående partnere, tilskud, krav mv., bliver løbende revideret og det kan være svært at læse sig til informationen på hjemmesiden. Det er mit job at skabe klarhed.

Samtidig mener Jens Peter Vittrup, at det inden ansøgningsproceduren indledes er vigtigt at kigge kritisk indad og overveje om din virksomhed og projektide harmonerer med EUROSTARS' formål.

- EUROSTARS programmet er sat i verden for at stimulere udvikling af innovative produkter og processer hos små og mellemstore europæiske virksomheder. Midlerne skal gå til in-house R&D aktiviteter, og derfor er kun en meget lille grad af outsourcing tilladt, hvorfor eksempelvis små, virtuelle biotekselskaber vil have relativt ringe chance for at opnå funding, siger Jens Peter Vittrup og fortsætter: Desuden er EUROSTARS sekretariatet meget fokuseret på, om der er risiko for at en af partnerne må dreje nøglen om i projektperioden. Der er ikke noget værre end at se vigtige støttepenge blive spildt på virksomheder, der bukker under i projektperioden. For at fremstå overbevisende i ansøgningen skal din virksomhed derfor opnå dokumentation for, at der er økonomi og velvilje til at virksomheden er levedygtig i hele projektperioden.