Teknologisk Instituts eksperter i oliemikrobiologi åbner kontor i Stavanger - 2012

Ketil Bernt Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 48.

DTI Oil and Gas

Teknologisk Instituts eksperter i oliemikrobiologi åbner kontor i Stavanger - 2012

De mikroorganismer der huserer i olieindustrien kan korrodere metal, hvilket stiller store tekniske udfordringer til optimal udvinding af olie og gas. Præcis disse udfordringer kalder på DTI Oil & Gas' topmoderne laboratorier og erfarne specialister, som kan sikre olie- og gasindustrien en høj kvalitet i den mikrobiologiske og kemiske overvågning af deres processer og hjælpe dem med at finde nye innovative løsninger.

Derfor er det et led i en naturlig udvikling, at DTI Oil & Gas nu har åbnet kontor tættere på de kunder, der i stigende grad efterspørger hjælp inden for netop dette område.

  • I løbet af de seneste 5 år har DTI Oil & Gas serviceret kunder i Norge og i særdeleshed operatører i Stavanger regionen. På grund af øget vækst og positiv feedback på vores ydelser og produkter inden for mikrobiologisk overvågning og kontrol strategier har vi nu åbnet kontor i Stavanger. Til selve åbningen mødte både nuværende og potentielle kunder talstærkt op. Det er et godt signal at sende, at vi er lige midt i deres højborg - oliebyen Stavanger. Nu glæder vi os til at løse endnu flere spændende opgaver i den norske del af Nordsøen, siger teamleder Torben Lund Skovhus fra DTI Oil & Gas.

Nogle af de opgaver DTI Oil & Gas hjælper olie-, gas- og petroleumsindustrien med er:

  • Evaluere graden af biokorrosion og generel korrosion i procesanlæg
  • Teste biocid-effektivitet og forestå optimering af platformens kemikalieforbrug
  • Overvåge den kemiske og mikrobiologiske kvalitet af injektionsvand og produceret vand
  • Udarbejde tilstandsvurdering af installationer og årsagsafklaring gennem kemiske og mikrobiologiske undersøgelser af aflejringer, scale og pigging debris
  • Udføre kildesporing af oliespild via biomarkører
  • Forestå korrekt prøvetagning og logistikstyring af offshore prøver ved udsendelse af tekniske specialister eller gennem uddannelse af driftspersonale
  • Optimering og overvågning af tekniske offshore vandsystemer, som fx RO-anlæg, anlæg til gaskompression, brandvandssystemer, kølesystemer, brugsvandssystemer, Minox-systemer
  • Reservoir management – evaluering af EOR-teknikker, mikrobiologisk fingerprinting samt effekter af PWRI
  • Overvågning og risikoanalyse af korrosion (herunder MIC) i pipelines og topsite installationer