Test af svejsninger og samlinger

Martin  Amstrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 32.

Svejsede metalemner

Test af svejsninger og samlinger

I langt de fleste konstruktioner indgår der forbindelsesled eller samlingstyper mellem de forskellige elementer. Typiske samlingstyper er svejsninger, lodninger, nitter eller boltede forbindelser og de er ofte en vital del af konstruktionen. Det er også ofte i samlingerne, at konstruktionerne har deres svagheder og det er vigtigt at teste både design og kvalitet for at undgå dyre reparationer og reklamationer.

Teknologisk Institut har mange års erfaring med mekanisk prøvning af forskellige samlingstyper, og har opbygget speciel kompetence inden for svejste og boltede samlinger.
​​ Se hvilke typer test, vi tilbyder

Mekanisk prøvning af svejsninger kan foretages som akkrediteret svejseprocedureprøvning iht. DS/EN ISO 15614-serien eller i henhold til diverse kundespecifikationer, offshore-standarder (NORSOK, DNV-regler, Mærsk Olie og Gas, DONG, etc.), ASME IX samt andre anvendelsesstandarder.

Det kan ofte være komplekst at fastlægge standarden eller omfanget af prøvninger, der skal ligge til grund for godkendelsen. Vi kan rådgive omkring prøvningsomfanget og udføre den destruktive prøvning på alle typer svejsninger af metalliske materialer i vore DANAK akkrediterede prøvningsfaciliteter. Vi har mange års erfaring i prøvning af svejsninger i henhold til internationale regler og normer samt i udførslen af de mekaniske og metallurgiske tests. Skulle en svejseprocedure fejle, kan vi rådgive om mulig årsag samt svejseteknisk forbedringspotentiale, således at den nødvendige godkendelse kan opnås. Der udarbejdes altid en beskrivende og forståelig rapport med prøvningsresultaterne.

Test af boltede samlinger kan både udføres som en standardiseret friktionstest fx iht. EN 1090-2, eller der kan udføres kundespecifikke tests af boltede friktionssamlinger, overklipning af boltene eller direkte trækprøvning af samlingen. Derudover kan der også opstilles forskellige kundespecifikke tests såsom udmattelsestest af bolten/boltesamlingen, levetidstests samt krybetest (ændring af klemkraft som funktion af tid) af boltesamlingen.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Rådgivning om standarder, kravspecifikationer og anvendelser i forbindelse med svejseproceduregodkendelse (herunder emnestørrelse og antal)
  • Rådgivning i forbindelse med mekanisk/metallurgisk prøvning af svejsninger og boltesamlinger
  • Rådgivning om materialeanvendelse, brudanalyse, dimensionering af konstruktioner m.m.
  • Akkrediteret prøvning af materialeegenskaber (trækprøvning, kærvslagprøvning, bøjeprøvning, hårdhedsmåling, makroslib, samt øvrige tests såsom brudmekaniske tests/CTOD tests, udmattelsestest og lignende)