Tre vinderforslag viser vejen til bedre klimatilpasning

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Tre vinderforslag viser vejen til bedre klimatilpasning

Vinderne i den åbne idekonkurrence Vandet fra landet er fundet. 


Interessen for idékonkurrencen, som partnerskabet Vandet fra landet lancerede i efteråret 2014 har været stor. I alt 51 forslag har dystet i tre kategorier om at sikre danske byer mod oversvømmelse, når vandløb går over deres bredder.

Vinderne, der blev kåret ved et velbesøgt arrangement tirsdag eftermiddag på Dansk Arkitektur Center i København, kan udover 1. prisen glæde sig over en invitation til to udviklingsforløb under partnerskabet.

Juryen, bestående af repræsentanter fra blandt andet fem danske kommuner, vurderer, at forslagene på forskellig vis sætter nye standarder for innovation og samarbejde.


Juryen skriver:


Vinderforslag i kategorien størst vandpotentiale og merværdi

Med forslaget Den faunapassable vandbremse er det lykkes forslagsstillerne fra virksomhederne Mosbæk og Grontmij at finde balancen mellem vandkapacitet og naturhensyn. Løsningen giver et solidt bud på, hvordan vi bremser vandet i vandløb uden at forstyrre dyre- og planteliv.

Vinderforslag i kategorien størst vækstpotentiale
SCALGO, Videncentret for Landbrug og DMI, har med deres forslag om beslutningsstøtte til forsinkelse af vandmasserne fra skybrud ved hjælp af bufferarealer foreslået brugen af samlede og standardiserede datapakker til professionelle. Forslaget viser, hvordan man på overskuelig vis kan belyse vandeffekt, merværdi og økonomiske konsekvenser i forhold til virkemidler.

Vinderforslag i kategorien størst overraskelsesværdi og formidlingspotentiale

Spilvirksomheden Alien Workshop blander sig i feltet af tilpasningsaktører med to forslag, der leverer værdifuld nytænkning i forhold til at inddrage borgerne i vandkampen. Det nye og overraskende er ikke, at vinderforslagene har fokus på borgeren som ressource. Det væsentlige er, at de trækker på koncepter fra spil og brug af realtids data – hvilket har et stort potentiale for at begejstre og dermed engagere borgerne i fælles løsninger.

De næste skridt
Partnerskabet fortsætter udviklingen af løsninger der skal sikre byer mod oversvømmelser.

I samarbejde med juryen har partnerskabet defineret to hovedkoncepter, som der skal arbejdes videre med i to udviklingsforløb, hvor løsningen detaljeres og sandsynliggøres frem til et niveau, der kan danne baggrund for kommuner og forsyningsselskabers beslutning om brugen af løsningen.

Udviklingsforløbene løber af stablen til marts 2015.

Vandet fra landet er støttet med midler fra Naturstyrelsen. Læs mere om partnerskabet Vandet fra landet her (link)

Yderligere oplysninger
Centerchef  Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut: mail: uhi@teknologisk.dk, mobil: 7220 2285 eller specialkonsulent Peter Hinsby, Smith Innovation: mail: ph@smithinnovation.dk, mobil: 2960 9175.

Læs mere om vinderforslagene i idékataloget, som kan downloades her: 

 

Kreativ direktør Ole Samsøe fra Alien Workshop modtager prisen i kategorien størst overraskelsesværdi og formidlingspotentiale:

Kreativ direktør Ole Samsøe fra Alien Workshop modtager prisen for firmaets vinderforslag i kategorien størst overraskelsesværdi og formidlingspotentiale.

Billedet øverst på siden viser en mobil dæmning, der var i brug i Jyllinge Nordmark under stormen Egon i januar 2015.